Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальний підхід до управління запасами

Загальний підхід до управління запасами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальний підхід до управління запасами

Запаси – це кожний ресурс, що використовується для того, щоб задовольнити поточну або майбутню потребу.
Так, на підприємствах запаси становлять близько 40% загального інвестиційного капіталу.
Функції запасів:
•    накопичення, що виявляє залежність обсягу запасів від сезонних змін попиту;
•    захист від зміни цін та інфляції;
•    управління витратами залежно від зміни величини за-мовлення.
Системи управління запасами:
•    класифікація запасів, вимірюваних в одиницях запасів, АВС-аналіз;
•    інвентаризація.
Розглянемо ці системи більш докладно.
АВС-аналіз – це розподіл запасів на три групи на основі їх річної вартості, яка наводиться в гривнях. Виходячи з цьо-го, клас «А» одиниць найменувань характеризується високим річним обсягом. Їх питома вага становить 15% загальної кіль-кості одиниць запасів і при цьому дані запаси здатні забезпе-чити 70–80% загальної вартості запасів.
Клас «В» одиниць найменувань – це середня величина річного обсягу одиниць запасів. Вони становлять близько 30% загального числа одиниць найменувань і 15–20% загаль-ного обсягу в грошових одиницях.
Клас «С» одиниць найменувань становить 55% на-йменувань загального числа і всього 5% річного обсягу ви-трат.
Інвентаризація запасів необхідна, щоб знати, якими ре-сурсами володіє фірма, і концентрувати увагу на тих на-йменуваннях запасів, що дійсно необхідні. Для цього запаси піддаються інвентаризації і системі аудиторських перевірок. Цикли розрахунків спираються на класифікацію, отриману в АВС-аналізі, унаслідок чого підраховуються одиниці на-йменувань, порівнюються з даними поточного обліку, і, ви-ходячи з цієї перевірки, неточності документуються.
Перевірки за групою одиниць найменування "А" прово-дяться один раз в місяць, за групою одиниць найменування "В" – один раз у квартал, а за групою одиниць найменування "С" – один раз у півроку.
Моделі управління запасами припускають, що попит на певний виріб:
•    не залежатиме від попиту на інші вироби (попит на праски не залежить від попиту на кавоварки);
•    залежатиме від попиту на інші вироби (для виробниц-тва одного авто потрібно 4 колеса).


 

You have no rights to post comments