Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відбір цільових ринків

Відбір цільових ринків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відбір цільових ринків

Відбір цільових ринків здійснюється в наступній послідовності:
1.    Виміри й прогнозування попиту.
2.    Сегментування ринку.
3.    Відбір цільових сегментів ринку.
4.    Позиціонування товару на ринку.
Попитом називається кількість товарів і послуг, що будуть куплені за певною ціною і за певний час.
Закон попиту – за інших рівних умов, попит на товари й послуги змінюється у зворотній залежності від ціни.

Закон попиту не діє в трьох випадках:
1) при ажіотажному підвищенні цін,
2) для деяких дорогих товарів (золото, камені, антикваріат),
3) при перемиканні попиту на більш якісні й дорогі товари.

На зміну попиту впливають і нецінові фактори:
• зміна в грошових доходах населення;
• зміна у віковій структурі населення;
• зміна цін на товари-замінники (субститути);
• соціально- економічна політика держави;
• зміна попиту під впливом реклами й моди.

Для того, щоб регулювати попит, необхідно вміти його оцінювати. Існує кілька показників для оцінки величини й структури попиту. Одним з основних є показник еластичності попиту за ціною:
EP=DQ/DP, 
де  EP – коефіцієнт еластичності;  DQ – приріст величини попиту [%]; DP - приріст ціни [%].
Показник еластичності попиту за ціною демонструє, наскільки змінюється величина попиту на товар при зміні його ціни на 1%. Коефіцієнт цінової еластичності для всіх товарів і послуг є величиною негативною, але для оцінки еластичності знак «-» відкидається і в розрахунок береться тільки абсолютне значення. Якщо EP>1, то ми маємо справу з відносно еластичним попитом; якщо EP<1, то попит не еластичний; при EP=1 – одинична еластичність, тобто рівною мірою змінюються й ціна, й попит.
Сегментування ринку – це процес розбивки споживачів на групи на основі розходжень у потребах, характерах, поводженні покупців.

Ринки сегментують  за  наступними основними критеріями:
-    географічним,
-    демографічним,
-    соціальним,
-    поведінковим.

Основні підходи до сегментування ринку зводяться до наступного:
1. Концентрація на одному сегменті ринку.
2. Орієнтація на яку-небудь купівельну потребу.
3. Орієнтація на яку-небудь групу населення.
4. Вибіркова сегментація (фірма сегментує ринок залежно від складної ситуації для неї).
5. Повне охоплення ринку (монополія).
При виході на новий ринок більшість підприємств звичайно починають з одного сегмента й при вдалій спробі освоюють наступні сегменти. Важливо, визначившись на якому-небудь сегменті, встановити позицію товару й фірми, тобто зайнятися позиціонуванням. Щоб визначити свою позицію фірма повинна ретельно вивчити конкурентів, їхнє ринкове поводження і товари, асортименти, після цього в неї з'являється підстава визначитися на даному територіальному ринку.
Позиціонування – це забезпечення товару чіткого місця на ринку й у свідомості споживачів.
Для визначення більш чіткої позиції фірма повинна вирішити наступні проблеми:
1. Чи буде вона випускати ті товари, яких на ринку немає або мало.
2. Чи буде вона випускати ті товари, які на ринку представлені широко.

У першому випадку ситуація сприятлива, але вимагає підвищених витрат; у другому випадку витрати будуть менші, але фірма буде зобов'язана вступати в конкурентну боротьбу й навіть у війну, що дуже обтяжливо з фінансового погляду. Ухваливши рішення відносно ринкового позиціонування, фірма розробляє для його підтримки відповідний комплекс маркетингу.


 

You have no rights to post comments