Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Рух товарів

Рух товарів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Рух товарів

Рух товарів – діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням товарів від місць їхнього виробництва до місць вико-ристання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для самої фірми.
Основні витрати руху товарів складаються з видатків щодо:
• транспортування;
• складування;
• підтримці товарно-матеріальних запасів;
• одержання, відвантаження і упакування товарів;
• адміністративних видатків;
• обробки замовлень.
Будь-яку фірму дуже турбує проблема переміщення товарів, тому що виробники затрачають на організацію руху товарів до 15% суми продажів, посередники - до 25%.
Рух товарів – це не тільки витрати за доставку товару, але й сильне знаряддя створення попиту за рахунок більш ефективного його задоволення. Фірма може перемогти конкурентів на ринку, маючи кращу систему доставки товарів.
Зразкова структура витрат з руху товарів фірми виглядає в такий спосіб:
1) транспортування за межі регіону – 40-46%;
2) складування – 20-26%;
3) підтримка товарно-матеріальних запасів – 8-10%;
4) одержання і відвантаження товарів – 4-6%;
5) упакування – 3-5% (тара);
6) адміністративні видатки – до 4%;
7) обробка замовлень – до 3%.
Жодна із систем руху товарів не в змозі одночасно забезпечувати макси-мальний сервіс і мінімізувати витрати з руху товарів, тому в більшості випадків фірми дотримуються варіанта помірний сервіс-помірні витрати. Основою створен-ня системи руху товарів є вивчення потреб клієнтів і пропозицій конкурентів.
До системи руху товарів ставляться наступні вимоги:
1) своєчасна доставка товару;
2) готовність постачальника задовольнити екстрені потреби клієнта;
3) акуратне поводження з товаром при навантаженні - розвантаженню;
4) готовність постачальника прийняти назад і обміняти дефектні товари;
5) готовність постачальника підтримати товарно-матеріальні запаси заради інтересів клієнтів.
Розробляючи систему руху товарів, фірми складають відповідно правила й стандарти. Наприклад, одна з фірм для себе розробила такі умови:
1) протягом 7 днів виконувати не менше 95% отриманих від дилерів заявок;
2) виконувати замовлення дилерів з точністю до 99%;
3) протягом 3-х годин давати відповіді на запити дилерів про їхні замовлення;
4) домагатися того, щоб кількість вантажу, пошкодженого в дорозі, не перевищувала 1%.
Для того, щоб фірмі можна було створити ефективну систему руху товарів з мінімальними витратами, їй треба вирішити такі питання:
1) як працювати із замовниками (відпрацьовування замовлень);
2) де слід зберігати товарні запаси (складування);
3) який запас товарів повинен бути сконцентрований (товарно-матеріальні запаси);
4) як варто відвантажувати й транспортувати товари (транспорт).
Розглянемо ці питання докладніше.
1. Обробка замовлень: Рух товарів починається з одержання замовлення від клієнта. Відділ, який займається цими документами, готує рахунки-фактури й розсилає їх у відповідні підрозділи фірми. Рахунки-фактури є сигналом для початку дій всієї системи руху товарів фірми. Для оперативності робіт на даному етапі широко використовують комп'ютерні системи.
2. Складування: Організація зберігання товару необхідна, тому що в більшості випадків цикли виробництва й споживання не збігаються один з одним ні в часі, ні в просторі (наприклад, сільськогосподарському виробництво). Організація складського зберігання усуває ці протиріччя. Кожна фірма повинна вирішувати питання про кількість пунктів зберігання, чим їх більше, тим швидше фірма може доставити товар споживачеві, але при цьому дуже сильно зростають витрати на зберігання, тому фірми знаходять оптимальне рішення, використовуючи власні склади, склади суспільного зберігання і транзитні склади. Для кожного товару й сезону стратегія складування може бути різною, основний критерій тут мінімум витрат.
3. Запаси товарів. Ринкові агенти постійно прагнуть до того, щоб фірма мала такі товарні запаси, які дозволяли б задовольняти всі потреби клієнтури, але такі запаси знижують рівень рентабельності виробництва й сковують оборот капіталу. Розумний оптимум, якого дотримуються практики, це забезпечення 20-30 днів продажів.
4. Транспортування: При організації ефективного руху товарів фірма ретельно вибирає вид транспорту й перевізника, це впливає на швидкість пересування товару й на витрати з його доставки.
Види транспорту і їхні можливості наводяться нижче:
• залізниця (сільськогосподарська продукція, корисні копалини, пісок, автомобілі й устаткування);
• водний (нафта, зерно, металеві руди, кам'яновугільне вугілля й т.д.);
• автомобільний (основна маса середніх і мелкогабаритних вантажів);
• трубопровідний (нафта, газ, хімікати);
• повітряний (прилади, цінні малогабаритні товари, медикаменти, швидкопсувні продукти харчування).


 

You have no rights to post comments