Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип

Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Комбіновані організаційні структури управління. Функціонально-продуктово-ринковий принцип

Оптимальна структура і форма організації маркетингу залежать від різноманітних факторів і умов ситуації, в якій знаходиться підприємство
Основними факторами є:
Цілі підприємства:  організація повинна забезпечувати виконання завдань, полегшувати управління підприємством, зменшувати проблеми координації; повинна бути забезпечена мобільність організації, мотивованість працівників і реалізація їх творчого потенціалу
Умови середовища:
Зовнішні умови: конкуренція; зовнішні канали збуту; кількість та величина ринків; кількість, структура потреб і купівельна спроможність споживачів; правові норми; політичні і громадські відносини
Внутрішні умови: величина підприємства і його вік; кількість продуктів і різнорідність; кваліфікація співробітників; фінансовий потенціал; канали збуту
Проектування організаційних маркетингових структур уявляє собою діяльність по розробці та розбудові таких структур в системі управління діяльністю підприємства. [2, с.176]
Можна виділити декілька базових організаційних структур маркетингу:

Функціональна організаційна структура формується виходячи з функцій маркетингу, які він виконує на підприємстві. Маркетинг виступає, як лінія поряд з іншими функціями підприємства

Базується на розподілі праці за встановленими і виникаючими функціями, на спеціалізації робітників
Доцільна для підприємств з невеликою кількістю товарів та ринків
Виступає базовою для інших форм організації
В чому, на Ваш погляд, полягають переваги і недоліки такої форми організації відділу маркетингу на підприємстві?
Продуктова організаційна структура доцільна для підприємств, що випускають велику кількість різноманітної продукції, яка потребує специфічних умов виробництва і збуту. [2, с.177]

Відповідальність за розробку і реалізацію стратегій і поточних планів маркетингу несе продукт-менеджер. Функції маркетингу виконують співробітники, які йому підпорядковані
Доцільно, щоб обсяг продажу кожного виду товару (товарної групи) окупав витрати на маркетинг по цьому товару (групі товарів)
В розвинутих країнах така структура застосовується у великих децентралізованих компаніях, де кожна філія спеціалізується на випуску конкретного товару.
Ринкова організаційна структура застосовується для підприємств з однорідною продукцією:
Відповідальність за розробку і реалізацію стратегій і планів маркетингових заходів на кожному ринку несуть менеджери по ринку, які співпрацюють із спеціалістами функціональних підрозділів, де виробляється стратегія маркетингу для кожного ринку
Використовується у випадках, коли на різних ринках різні купівельні звички або різні товарні переваги
Ринкова організаційна структура аналогічна продуктовій структурі організації відділу маркетингу на підприємстві
Організаційна структура маркетингу з орієнтацією на покупця (групу покупців) базується на проведенні маркетингової діяльності і маркетингових заходів, які різняться за цільовими групами покупців
В практичній діяльності по організації маркетингу на підприємствах поряд з переліченими базовими формами організації служб маркетингу часто використовують їх різні сполучення[6, с.421]:
функціонально-продуктову
функціонально-ринкову
продуктово-ринкову
функціонально-продуктово-ринкова
Такі форми організації маркетингу базуються на двох критеріях структурування, що може бути представлено у вигляді матриці
Матрична організаційна структура маркетингу поєднує максимум переваг і мінімум недоліків інших структур
Приклад: поєднання функціонального і продуктового підходів до побудови організаційних структур

Працівник у кожній клітині матриці підпорядковується двом керівникам (менеджеру по функціям і менеджеру по продукту). Крім того, структура має головного керівника та керівників в кожної клітині матриці   Дуже складні комунікації. Високі вимоги до персоналу


 

You have no rights to post comments