Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Діяльність тимчасової адміністрації

Діяльність тимчасової адміністрації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Діяльність тимчасової адміністрації

Тимчасова адміністрація складається з тимчасового адміністратора (керівника), призначеного НБУ, і залучених спеціалістів. Протягом трьох днів після призначення тимчасового адміністратора НБУ зобов'язаний опублікувати повідомлення про це в офіційних друкованих виданнях - газетах „Урядовий кур'єр" або „"Голос України". З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження управління банку переходять до тимчасового адміністратора.
Закон про банківську діяльність встановлює, коли НБУ зобов'язаний призначити тимчасову адміністрацію, і визначає, коли НБУ може призначити тимчасову адміністрацію.
НБУ зобов'язаний призначити тимчасову адміністрацію у випадку істотної загрози платоспроможності банку. Поняття істотної загрози платоспроможності банку в Законі про банківську діяльність не визначено. Проте з визначення неплатоспроможності банку у ч. 2 ст. 75 Закону про банківську діяльність можна зробити висновок, що стан істотної загрози платоспроможності банку характеризується зменшенням власних коштів банку більш ніж на ЗО відсотків або зменшення капіталу банку до суми, що дорівнює 1/3 власних коштів банку.
Випадки коли НБУ має право, але не зобов'язаний призначити тимчасову адміністрацію викладені в ч. 2 ст. 75 Закону про банківську діяльність, а саме:
-    систематичні порушення банком законних вимог НБУ;
-    зменшення розміру регулятивного капіталу банку на ЗО відсотків протягом останніх 6 місяців при одночасному порушенні хоча б одного економічного нормативу;
-    якщо банк протягом 15 робочих днів не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань;
-    арешт або набрання законної сили обвинувальним вирокам щодо злочинних діянь кредиторів банку;
-    вчинення банком дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, документів;
-    необґрунтована відмова банку у наданні документів чи інформації,  передбачених Законом  про  банківську діяльність. Уповноваженим представникам НБУ;
-    наявність публічного конфлікту у керівництві банку;
-    наявність клопотання банку про призначення тимчасової адміністрації.
Тимчасовим адміністратором може бути фізична або юридична особа, що відповідає вимогам, викладеним у статті 76 Закону про банківську діяльність, має сертифікат НБУ на право здійснення функцій тимчасової адміністрації і ліквідації банку. Права й обов'язки тимчасового адміністратора викладені в статтях 80, 81 і 83 Закону про банківську діяльність. Більшість повноважень адміністратора аналогічні повноваженням керуючого санацією, описаним у Законі про банкрутство. Відмінність полягає в тому, що тимчасовий адміністратор не звітує про свою роботу перед кредиторами і судом таж своїм статусом порівнюється до представника НБУ.
Протягом одного місяця з дня свого призначення тимчасовий адміністратор розробляє і подає НБУ план заходів щодо стабілізації діяльності банку. Вимоги до програми фінансового оздоровлення банку викладені в додатку 1 до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 369 (далі - Положення НБУ).
Про свою діяльність тимчасовий адміністратор звітує перед НБУ у строки, встановлені НБУ.
Під час здійснення функцій тимчасової адміністрації НБУ має право ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів на строк не більше 6 місяців, дія якого регулюється главою 8 розділу V Положення НБУ.
У випадку якщо НБУ буде визнана неможливість фінансового оздоровлення банку протягом одного року (двох років для системоутворюючих банків), НБУ відкликає банківську ліцензію і здійснює ліквідацію банку. Порядок відкликання банківської ліцензії викладений у розділі VI Положення НБУ. НБУ також має право припинити виконання плану, відкликати банківську ліцензію і провести ліквідацію в будь-який час, якщо дійде висновку, що виконання плану не приведе до оздоровлення фінансового стану банку.
Діяльність тимчасового адміністратора припиняється із закінченням строку дії тимчасової адміністрації та на інших підставах, передбачених статтею 86 Закону про банківську діяльність.


 

You have no rights to post comments