Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Форми та методи державної підтримки підприємств

Форми та методи державної підтримки підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми та методи державної підтримки підприємств

Форми та методи державної фінансової підтримки санації підприємств подано на рисунках 8-9. Централізована санаційна підтримка може проводитися: а) шляхом прямого бюджетного фінансування; б) непрямими формами державного впливу.
Пряме державне фінансування санації підприємства передбачає безпосереднє надання коштів суб'єктам господарювання із централізованих фондів фінансових ресурсів. Пряме бюджетне фінансування санації підприємств може здійснюватися на поворотних (бюджетні позички) і безповоротних (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі банкрутства).
Фінансова підтримка на безповоротній основі надається в таких випадках:
—    якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, перевищують суми відшкодувань, передбачених законодавством про обов'язкове страхування;
—    для відшкодування збитків конкретним підприємствам у разі, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, за яких не забезпечується покриття витрат на виробництво товарів (послуг), що може призвести до банкрутства;
-для фінансування витрат на відновлення платоспроможності окремих підприємств, діяльність яких пов'язана з особливо важливими суспільними інтересами.
Однак переважна більшість західних дослідників джерел фінансування санації дотримуються думки, що державне фінансування санації підприємств на безповоротній основі не тільки стимулює бюджетний дефіцит, а й спричиняє негативні побічні ефекти на макро- та мікрорівнях. Після краху концепції санації автогіганта "Брітіш Лейланд" (Великобританія), яка базувалася на прямому державному датуванні, в країнах з розвинутою ринковою економікою майже повністю відмовилися від використання даного методу підтримки підприємств.
Одним із методів державної фінансової допомоги підприємствам є санаційна підтримка у формі повного або часткового викупу державою акцій підприємств, що перебувають у фінансовій кризі. Виступаючи у ролі санатора, держава повинна керуватися, перш за все, народногосподарською ефективністю та доцільністю, протидіяти спаду виробництва та зростанню безробіття. Державу, в разі її участі в капіталі, не можна розглядати як звичайного акціонера, оскільки монопольний прибуток (і прибуток взагалі) не є першочерговим завданням діяльності держави як санатора. Головною метою державних інвестицій є сприяння відновлюванню ліквідності та забезпечення діяльності підприємств, значну частину державного сектора у Німеччині, США, Швеції та інших країнах сформовано саме за рахунок колишніх приватних підприємств, що опинилися на межі банкрутства.
В цьому контексті слід звернути увагу на Указ Президента України "Про заходи забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни", яким встановлено, що кошти на фінансування підприємств недержавної форми власності можуть виділятися з відповідних бюджетів тільки на умовах кредиту з виплатою процентів на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2 або за умови передання у державу власність еквівалентної одержаним коштам частки (паю, акцій) у статутному фонді отримувача коштів. Такий підхід, по суті, відображає прирівнювання бюджетних асигнувань до інвестування капіталу на принципах пайової участі.
Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств
До основних форм непрямої державної підтримки підприємств слід віднести такі:
—    підтримка фіскального характеру;
—    дозвіл на порушення антимонопольного законодавства;
—    державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного товаровиробника;
—    розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі;
—    обмеження щодо виходу на ринок;
—    надання державних гарантій та поручительства.
Залежно від напрямку економічної доктрини держави можливе використання того чи іншого виду санаційної підтримки підприємств фіскального характеру. Ця підтримка вже набирати таких форм:
—    надання податкових пільг та податкове кредитування;
—    реструктуризація заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;
—    списання заборгованості перед державою;
—    надання цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації;
—    фіскальні поступки головним кредиторам підприємств, які потребують санації, з метою активізації участі кредиторів у санаційних процесах.
На основі аналізу методів державної підтримки санації та реструктуризації підприємств можна дійти висновку, що використання того чи іншого методу залежить від конкретних характеристик підприємства. Проте у цілому прийнято вважати, що економічно найраціональнішим є: надання державних гарантій та різні форми підтримки фіскального характеру, зокрема, спрямовані на стимулювання лізингу та активізацію участі найбільших кредиторів у санації підприємств, що перебувають у кризі, а також державна допомога у вигляді сприятливої амортизаційної політики.


 

You have no rights to post comments