Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств

Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств

Законом про банкрутство (в редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 року №784-ХIV, що набрав чинності з 1 січня 2000 року) передбачені основні функції державного органу з питань банкрутства, що спрямовані в першу чергу на попередження банкрутства, а також на забезпечення ефективних наслідків від реалізації процедур банкрутства державних підприємства та підприємств, в яких частка власності перевищує двадцять п'ять відсотків.
Функцію державного органу з питань банкрутства виконують Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) та державна госпрозрахункова установа „Агентство з питань банкрутства" (далі - Агентство). Особливості вирішення Агентством та підпорядкованими йому регіональними підрозділами основних питань, які виникають при практичній реалізації окремих повноважень державного органу з питань банкрутства, і функціональних обов'язків, покладених на Мінекономіки Указом Президента України від 23 жовтня 2000 року № 1159/2000 "Про Міністерство економіки", передбачені наказом Мінекономіки України від 27.07.2001 р. № 156. Перелік повноважень державного органу з питань банкрутства і функціональних обов'язків, практичну реалізацію яких делеговано Агентству, визначено наказом Мінекономіки від 25.04.2001 р. №86.
Агентство є учасником провадження у справах про банкрутство. У разі порушення справи про банкрутство державного, містоутворюючого підприємства, підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, особливо небезпечного підприємства або суб'єкта природної монополії Агентство від імені державного органу з питань банкрутства направляє до господарського суду клопотання про залучення представника Агентства до провадження у справах про банкрутство зазначеного боржника, в такому випадку суддя, який розглядає справу про банкрутство, ухвалою суду визначає представника Агентства учасником провадження в справі про банкрутство, що надає йому можливість користуватися процесуальними правами та бути присутнім на засіданнях зборів та комітету кредиторів.
Агентство спільно з розпорядником майна боржника і на І підставі укладеного з ним договору аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства та надає арбітражному керуючому необхідну консультативну і практичну допомогу в підготовці пропозицій щодо визначення оптимального правового механізму врегулювання проблеми неплатоспроможності боржника, проведення санації тощо.
Працівники Агентства на підставі укладених договорів з боржниками, кредиторами, інвесторами надають кваліфіковані послуги щодо юридично-організаційного та фінансово-аналітичного супроводу процедур банкрутства, розробки, експертизи та реалізації плану санації, мирових угод, фінансового та юридичного аналізу становища підприємств-боржників, організації продажу майна боржників в процедурах санації та ліквідації, пошуку та вилучення майна боржника з інших підприємств, стягнення  дебіторської заборгованості, пошуку інвесторів та інші.
Агентство здійснює підготовку і подання в установленому порядку пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих.
Агентство забезпечує функціонування єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство відповідно до Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 10.04.2001 р. №77 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.05.2001 р. №383/5574.
Єдина база даних формується на підставі повідомлень арбітражних керуючих про опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство, поетапних повідомлень арбітражних керуючих про судову процедуру, що застосовується щодо боржника, які надсилають Агентству, а також відповідних ухвал господарського суду, що передаються працівниками господарського суду Реєстраційному органу.
Агентство проводить експертизи фінансового становища державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків. Ця функція здійснюється Агентством у разі отримання відповідного доручення господарського суду, Мінекономіки, а стосовно інших підприємств - у зв'язку із зверненням арбітражного керуючого чи комітету кредиторів.
Агентство готує висновок про наявність ознак прихованого, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу. Він складається й затверджується в такому самому порядку, як і проведення експертизи фінансового становища підприємства.
Агентство готує пропозиції щодо проведення досудової санації суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають у державній власності на виконання доручення Мінекономіки, в ініціативному порядку — за договором з підприємством або за договором з інвестором.
Агентство готує пропозиції щодо продажу частини майна боржника — державного підприємства у процедурі санації, майна державного підприємства-банкрута, стосовно якого винесено ухвалу про ліквідацію.
Про хід виконання повноважень державного органу з питань банкрутства Агентство щоквартально інформує Мінекономіки та, за його дорученням, інші центральні органи виконавчої влади.
Питання санації та реструктуризації недержавних підприємств вирішує Український центр реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектору, який утворений спеціальною постановою кабінету Міністрів України. Основні завдання цього органу такі:
—    організаційне забезпечення реалізації проектів реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектора;
—    розроблення та здійснення проектів фінансового оздоровлення і реструктуризації підприємств, залучення іноземних та вітчизняних партнерів до виконання цих програм;
—    навчання вітчизняних консультантів та працівників підприємств з питань їх реструктуризації та розвитку приватного сектора;
—    надання послуг з питань реструктуризації підприємств у вигляді консультацій, забезпечення надання методичних матеріалів та довідкових посібників, організації семінарів і конференцій тощо.
Фінансова та організаційно-правова підтримка приватизованих підприємств та ВАТ, державна частка в статутних фондах яких не перевищує 25%, здійснюється Фондом державного майна України.
Специфічними питаннями санації сільськогосподарських підприємств займається Міжвідомча комісія з питань проведення санації з одночасним здійсненням реструктуризації підприємств агропромислового комплексу.


 

You have no rights to post comments