Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Форми реструктуризації

Форми реструктуризації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми реструктуризації

У літературних джерелах, присвячених дослідженню реструктризацїі підприємств, залежно від характеру застосовуваних заходів розрізняють такі форми реструктуризації:
1)    реструктуризація виробництва;
2)    реструктуризація активів;
3)    фінансова реструктуризація;
4)    корпоративна реструктуризація (реорганізація). Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін
до організаційної та у виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності. Ідеться насамперед про такі заходи:
—    зміна керівництва підприємства;
—    упровадження нових, прогресивних форм та методів управління;
—    диверсифікація асортименту продукції;
—    поліпшення якості продукції;
—    підвищення ефективності маркетингу;
—    зменшення витрат на виробництво;
—    скорочення чисельності зайнятих на підприємстві; Реструктуризація активів передбачає:
—    продаж частини основних фондів;
—    продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо;
—    продаж окремих підрозділів підприємства;
—    зворотний лізинг;
—    реалізація окремих видів фінансових вкладень;
—    рефінансування дебіторської заборгованості.
Фінансова реструктуризація пов'язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. Отже, це такі заходи:
—    реструктуризація заборгованості перед кредиторами;
—    одержання додаткових кредитів;
—    збільшення статутного фонду;
—    заморожування інвестиційних вкладень.
Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструктуризація. Остання передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. У межах такої реструктуризації виконують:
—    часткову або повну приватизацію;
—    поділ великих підприємств на частини;
—    виокремлення з великих підприємств тих чи інших  підрозділів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та інших підрозділів;
—    приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами.
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення).
Перш ніж вдатися до санаційної реорганізації, слід поглиблено проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства, яке перебуває в кризі, з огляду на основні характеристики його діяльності, на основі результатів аналізу робиться висновок про санаційну спроможність підприємства. Якщо прийнято рішення про його реорганізацію, потрібно розробити план реорганізаційних заходів, який має містити:
—    економічне обґрунтування необхідності проведення реструктуризації;
—    пропозиції щодо форм та методів реорганізації;
—    витрати на здійснення реструктуризації та джерел їх фінансування;
—    конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану;
—    оцінювання ефективності проекту реструктуризації.


 

You have no rights to post comments