Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Участь у санації працівників боржника

Участь у санації працівників боржника
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Участь у санації працівників боржника

Загроза банкрутства і обумовлені цим економічні та соціальні наслідки змушують персонал, який працює на підприємстві, робити свій внесок в фінансування санації. Основною метою фінансової участі персоналу в санації підприємства є надія зберегти робочі місця.
Особливо часто така ситуація спостерігається в період загального економічного спаду, коли дефіцит альтернативних робочих місць обумовлює істотну залежність робітників від даного підприємства.
Фінансування санації персоналом можливо за допомогою:
—    відстрочки чи відмови від винагороди за результатами господарської діяльності;
—    надання робітниками позик;
—придбання співробітниками акцій даного підприємства.
На сьогодні чинне законодавство не передбачає випадків та
порядку відмови (повної або часткової) персоналу підприємства-боржника від винагороди або розстрочки таких виплат. Більш того, в сучасному українському правовому полі існує тенденція щодо боротьби з затримками у виплаті заробітної плати та інших видів винагороди. Про це свідчить введення у Кримінальний кодекс України ст. 175, відповідно до якої кримінальна відповідальність наступає як за (1) безпідставну невиплату заробітної плати, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, так і за (2) безпідставну невиплату заробітної плати, якщо ця невиплата пов'язана з нецільовим використанням коштів, призначених для виплати заробітної плати. Зрозуміло, що якщо кошти заробітної плати або інших витрат спрямувати на фінансову санацію, такі дії будуть підпадати під диспозицію зазначеної ст. 175 Кримінального кодексу України. Слід також враховувати, що і Кодекс України про адміністративні правопорушення також містить аналогічну статтю (ст. 41), відповідно до якої „порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендії, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог чинного законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятнадцять до п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". Таким чином, зазначене вище фактично робить неможливим спрямування сум заробітної плати та інших винагород, які підлягають виплаті робітникам, на проведення фінансової санації.
Можна припустити, що вирішення зазначеної вище проблеми може мати такий вигляд: підприємство-боржник виплачує заробітну плату та інші винагороди своїм робітникам, а останні після цього передають їх на здійснення санаційних заходів. Однак, з економічної точки зору, таке вирішення є неефективним, оскільки: (1) робітник повинен сплатити усі нарахування, які пов'язані з виплатами заробітної плати та інших винагород, а (2) підприємству-боржнику ці кошти повинні збільшити об'єкт оподаткування податком на прибуток.
Тому слід визнати, що джерела фінансування санації є досить примарними та, з правової точки зору, нечіткими.
Більш реальним виглядає фінансування санації персоналом підприємства-боржника шляхом придбання корпоративних прав (включаючи акції) або облігацій свого підприємства. Особливо це реально у варіанті погашення заборгованості з виплат персоналу по розміщенню відповідної кількості корпоративних прав та облігацій. Однак, як вже вказувалось вище, тут існують проблеми загального характеру, зокрема заборона на випуск облігацій та акцій для погашення збитків.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що в правовому полі Україні досить складно здійснити фінансову санацію боржника через залучення коштів його персоналу. Крім того, не сприяє цьому і загальноекономічна ситуація, яка склалася в Україні, та психологічні особливості ринку трудової сили нашої країни.


 

You have no rights to post comments