Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансова санація за рахунок залучених коштів власника (власників) боржника та його працівників

Фінансова санація за рахунок залучених коштів власника (власників) боржника та його працівників
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансова санація за рахунок залучених коштів власника (власників) боржника та його працівників

Власники підприємства, що потребує санації, можуть надати фінансову допомогу своєму підприємству шляхом виділення необхідних коштів для погашення зобов'язань боржника перед кредиторами, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків та обов'язкових платежів.
Така допомога з правової точки зору може здійснюватись шляхом: безповоротної фінансової допомоги, зворотної фінансової допомоги, збільшення статутного фонду.
Найбільш простим, на перший погляд, способом проведення фінансової санації за рахунок власника (власників) підприємства-боржиика є безповоротна фінансова допомога.
Відповідно до чинного законодавства України, а саме до ст., 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР) безпород-ною фінансовою допомогою (п. 1.22) слід вважати:
—    суму коштів, передану платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
—    суму безнадійної заборгованості, відшкодованої кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
—    суму заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;
—    кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.
Правовою основою надання безповоротної фінансової допомоги власником підприємства може бути як його власна ініціатива, так і рішення вищого керівного органу підприємства, який складають його власники або їх представники. Не виключено підписання між власником (власниками) підприємства-боржника і самим підприємством відповідної безоплатної угоди.
Однак, на жаль, чинне в Україні податкове законодавство перекреслює усе сказане, оскільки відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підприємство-боржник повинно сплатити податок на прибуток з сум, отриманих у вигляді безповоротної фінансової допомоги, тобто 30 відсотків від цих сум. Такий підхід важко назвати інакше, як безглуздим.
Більш того, виходячи з положень податкового законодавства, надання фінансової допомоги можливо для суб'єкта-донора лише з чистого прибутку (тобто після "очищення" доходу). При цьому суми фінансової допомоги не виключаються зі складу об'єкта оподаткування податком на прибуток. Це фактично означає, що сума, яка спрямовується на фінансове оздоровлення, оподатковується двічі. А це вже повний нонсенс.
Саме тому метод залучення коштів для здійснення фінансової санації в українській підприємницькій практиці не набув поширення, оскільки він є невигідним як для власника підприємства, так і для самого підприємства.
Як відомо, зворотна фінансова допомога власником може надаватись виключно на підставі цивільно-правових договорів, зокрема позики, кредиту тощо. Іншими словами, фінансова санація може здійснюватись за рахунок позичених коштів.
Враховуючи, що відповідно до законодавства України кредити, тобто кошти, які передаються у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності характеру використання, можуть видаватись лише спеціалізованими установами: банками, кредитними спілками та ломбардами. Тому, як правило, крім випадків, коли власником підприємства-боржника (володарем його корпоративних прав) виступають кредитні установи, кредит як джерело проведення фінансової санації не входить до групи внутрішніх джерел проведення санації. Найбільш простим недорогим способом в аспекті оформлення операції і оподаткування є надання фінансової допомоги боржнику у формі безповоротної (чи, під невисокі проценти, зворотної) позики [20].


 

You have no rights to post comments