Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Досудова санація

Досудова санація
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Досудова санація

В Законі про банкрутство досудова санація розглядається як система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які здійснюються з метою уникнення порушення провадження у справі про визнання боржника банкрутом.
Рішення про проведення досудової санації може бути прийняте у разі виявлення ознак неплатоспроможності підприємства.
Власник майна, боржника-підприємства, засновники (учасники, коли підприємство створене у формі товариства) боржника - юридичної особи, кредитори боржника, інші особи в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника можуть надати фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків та обов'язкових платежів.
Надання фінансової допомоги боржнику зобов'язує його взяти відповідні зобов'язання перед особами, які надали таку допомогу. Такими зобов'язаннями можуть бути передача частини майна або участь у підприємстві, якщо воно існує у формі товариства.
Технічна система заходів у процедурі досудової санації складається з реструктуризації підприємства (реорганізаційні заходи), організаційно-господарських (перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв), управлінських (відчуження основних засобів, передача майна в оренду, відстрочення та/або розстрочення платежів, переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові, скорочення чисельності працюючих тощо), а також інвестиційних, фінансово-економічних, правових та інших заходів, що не суперечать чинному законодавству.
Щодо підприємств, що перебувають у державній власності, то в регіонах створені і діють регіональні та обласні управління Мінекономіки з питань банкрутства. Вони можуть виступати ініціаторами проведення досудової санації.
Досудову санація щодо державних підприємств слід застосовувати згідно з рекомендаціями, які наведені у Порядку проведення досудової санації державних підприємств (постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 року №515 "Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств").
У цілому, можна дати деякі поради щодо проведення досудової санації. Виходячи із положень Закону про банкрутство, ініціатива щодо проведення досудової санації може виходити від підприємства-боржника, кредиторів або інших осіб.
Для проведення санації можна залучати потенційних інвесторів, якими можуть виступати партнери по бізнесу, підприємства регіону тощо.
Для розробки плану досудової санації на підприємстві рекомендується утворювати робочу групу, до складу якої мають входити представник боржника, кредитори та потенційні інвестори.
У плані досудової санації повинна бути внесена крім відомостей про підприємство-боржника така інформація:
1)    відомості про фінансовий стан боржника;
2)    заходи щодо відновлення платоспроможності;
3)    розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів;
4)    визначення джерел фінансування заходів (наприклад, зобов'язання інвесторів, кредиторів щодо погашення боргу або надання фінансової допомоги, кошти державного бюджету чи отримані від оренди майна, відчуження основних засобів, погашення дебіторської заборгованості, кредити банків тощо);
5)    умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні досудової санації (наприклад, набуття права власності та майно підприємства відповідно до законодавства, розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства, задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу повністю або його частини на інвестора тощо);
6)    очікувані наслідки виконання плану досудової санації.
Важливою складовою плану є визначення терміну та кінцевих строків проведення досудової санації. Цей термін повинен бути розрахований таким чином, щоб у підприємства-боржника був час для виходу зі скрутного фінансового становища та проведення оздоровлення виробничої діяльності.
Успіх виконання плану санації залежить від участі у розробці фахівців у галузі фінансів, економіки, у тому числі залучених для розробки пропозицій.
Оскільки такий план є тимчасовою програмою дій, він повинен містити перелік виважених та обґрунтованих заходів відновлення платоспроможності підприємства, необхідною умовою успіху оформлення такого плану та виключення спірних ситуацій також вважається залучення до розробки та оформлення плану санації юристів.
У деяких випадках можна залучати до виконання певних робіт, пов'язаних з проведенням досудової санації, спеціалістів Агентства з питань банкрутства. Такі повноваження передбачені у п. 6.4 Положення про державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 6 червня 2000 року №114. Оскільки Агентство з питань банкрутства є госпрозрахунковою установою, такі роботи виконуються на договірній основі.
Суттєві повноваження щодо реалізації передбачених заходів покладаються на відповідальну за проведення санації особу. На вибір кандидатури на посаду виконавця плану досудової санації слід звернути особливу увагу. Ця особа повинна бути відповідальною, професійною та певним чином незалежною.
Необхідною умовою успішного схвалення та виконання плану санації є узгодження всіх частин плану із заінтересованими особами: з банківськими установами, що обслуговують боржника; керівниками підрозділів підприємства-боржника (фінансовий, промисловий та ін.); кредиторами; представницькими органами працівників підприємства-боржника; інвесторами та ін.
Здійснення заходів щодо запобігання банкрутству державних підприємств встановлено у Порядку надання фінансової підтримки підприємствам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 645. Згідно з цим порядком фінансова підтримка надається державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, з метою запобігання банкрутству, відновлення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їх ефективної господарської діяльності та підвищення конкурентоспроможності продукції Підтримка здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань відповідно до рішення Кабінету Міністрів України на поворотній або безповоротній основі.
Перелік таких підприємств встановлюється у планах економічного і соціального розвитку і Державним бюджетом України на відповідний рік разом із врахуванням асигнувань для фінансування капітальних вкладень і заходів, пов'язаних з конверсією.
У Положенні визначені випадки, коли така підтримка надається на безповоротній основі, наприклад, коли збитки підприємству завдані стихійним лихом. За інших підстав фінансова підтримка надається на поворотній основі.
Для отримання фінансової підтримки необхідно, щоб підприємство відповідало встановленим у Порядку критеріям.


 

You have no rights to post comments