Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методичні засади створення відділу контролінгу

Методичні засади створення відділу контролінгу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методичні засади створення відділу контролінгу

В роботах вітчизняних дослідників обґрунтовується необхідність створення відділу контролінгу, який має бути включений у структуру фінансово-економічних служб підприємства, які підпорядковуються заміснику генерального директора з економіки (фінансовому директору).
При створенні служби контролінгу на підприємстві потрібно враховувати наступні основні вимоги:
1.Служба контролінгу повинна мати можливість отримувати необхідну їй інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, служби збуту і служби матеріально-технічного постачання.
2.Служба контролінгу повинна мати можливість і повноваження організовувати за допомогою інших економічних служб збір додаткової інформації, яка необхідна для аналізу і висновків, але яка не міститься в існуючих документах фінансово-економічних служб.
3.Служба контролінгу повинна мати можливість впроваджувати нової процедури збору аналітичної інформації на постійній основі.
4.Служба контролінгу повинна мати можливості швидко доводити інформацію до відома вищого керівництва підприємством.
5.Служба контролінгу повинна бути незалежною від будь-якої фінансово-економічної служби.
З врахуванням специфіки підприємницької діяльності поліграфічних підприємств і новизною впровадження в організаційну структури служби конролінгу нами пропонується наступна послідовність структура відділу контролінгу:
—    керівник служби контролінгу;
—    спеціаліст-куратор цехів;
—    спеціаліст з управлінського обліку;
—    спеціаліст з інформаційних систем;
—    спеціаліст з фінансового контролінгу;
Керівник служби контролінгу узагальнює роботу підрозділу, несе відповідальність за вихідні документи, аналітичні розрахунки і прогнози перед своїм безпосереднім керівником -замісником директора з економіки (фінансовим директором), а також перед генеральним директором.
Обов'язки спеціаліста-куратора цехів:
—    розроблення форм збирання аналітичної інформації по цехах підприємства;
—    збирання аналітичної (планової і фактичної) інформації від цехів;
—    обробка і аналіз отриманих даних, розроблення нормативів витрат по цехах і підтримка їх актуальності;
—    розрахунок аналітичних показників роботи цехів і підприємства в цілому;
—    прогнозування виручки, витрат і прибутку за допомогою методики контролінгу;
—    аналіз відхилень фактичних даних від планових, виявлення причин відхилень і встановлення винних;
—    складання аналітичних звітів для замісника генерального директора з економіки (фінансового директора);
Обов'язки спеціаліста з управлінського обліку:
—    розроблення процедури передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу;
—    контроль за збиранням і аналізом фактичної облікової інформації в службі контролінгу;
—    розроблення пропозицій щодо оптимізації облікового процесу в бухгалтерії з позицій аналітичних служб;
—    економічна експертиза управлінського обліку.
Обов'язки спеціаліста з інформаційних систем:
—    аналіз зовнішнього (ринків капіталу, праці, сировини,матеріалів; конкурентів; економічної, політичної і соціальної сфери) та внутрішнього (маркетингу; людських, технічних і технологічних ресурсів; виготовлення продукції; наявної організаційної структури; фінансового стану) середовища з метою побудови та систематичного дослідження "кризового поля";
—    оцінка доцільності автоматизації контролінгової роботи на окремих етапах;
—    розроблення форм для автоматизованого збору інформації;
—    оптимізація документообороту на підприємстві.
Обов'язки спеціаліста з фінансового контролінгу:
—    оцінка ефективності використання капіталу;
—    оптимізація "витрати-виробництво-прибуток";
—    оцінка ефективності інвестиції;
—    оцінка задовільності фінансово-економічного стану;
—    діагностика і оцінка факторів і причин незадовільного стану фінансової стійкості;
—    розроблення результатів контролінгу - управлінських рішень.
Як підсумок вище поданих результатів досліджень та з метою наголошення на важливості створення на вітчизняних підприємствах системи контролінгу, доцільно ще раз підкреслити, що: внаслідок своєї комплектності та інтегрованості контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, теперішньому і майбутньому, системний підхід до виявлення і вирішення проблем, що постають перед підприємством; контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.


 

You have no rights to post comments