Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Контролінг і розробка стратегії санації підприємств

Контролінг і розробка стратегії санації підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Контролінг і розробка стратегії санації підприємств

Сучасний менеджмент розділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткотермінові) і стратегічні (довгострокові, перспективні). Тому контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням як стратегічних, так і оперативних цілей діяльності підприємства. Відповідно, котролінг як система включає в себе два основні аспекти: стратегічний і оперативний
Загалом стратегія діяльності підприємства - це визначення основних його довгострокових цілей та завдань, обрання курсу дій (зокрема розподілу ресурсів), необхідних для досягнення поставлених цілей. Практика показує, що успішна фінансово-господарська діяльність підприємства майже на 70% залежить від стратегічної спрямованості, на 20% - від ефективності оперативного управління і на 10% - від якості виконання поточних завдань. З огляду на це загальний успіх санації залежить від якості стратегічного аналізу, реальності стратегічного планування, рівня реалізації стратегічних завдань. Ефективність стратегії визначається тим, наскільки великим є розрив між стратегічним планом та реальними можливостями підприємства.
Як уже зазначалося, однією зі складових моделі санації є розробка стратегії оздоровлення, а отже, можна стверджувати, що необхідність запровадження контролінгу на підприємствах, які перебувають у кризі, зумовлена, зокрема, потребою розробки стратегії санації. Якщо криза на підприємстві є не надто глибо кою, ЇЇ можна подолати, вживши оперативних санаційних заходів і у рамках існуючої стратегії розвитку суб'єкта господарювання.
Загалом процес санації підприємства можна розглядати як процес вирішення конфлікту між підприємством та навколишнім І середовищем.
В роботах О. Терещенко розглядаються чотири види стратегії санації підприємства в разі вирішення зазначеного конфлікту:
А) наступальна стратегія;
Б) стратегія делегування повноважень;
В) стратегія компромісу та консенсусу;
Г) захисна стратегія.
Наступальна стратегія передбачає активні дії: модернізацію обладнання, запровадження нових технологій, ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробка та втілення прогресивної стратегічної концепції .
Стратегія делегування повноважень передбачає делегування проблем, які виникають на підприємстві, третім особам: власникам, кредиторам, державі. За цією стратегією підприємство прагне отримати додаткові фінансові ресурси завдяки збільшенню статутного фонду, одержанню державних гарантій, сподівається на участь кредиторів у своїй санації, а також добивається захисту в рамках політики протекціонізму.
Стратегія компромісів та консенсусів базується на двох принципах: стратегія компромісу та стратегія консенсусу. У першому випадку передбачається альянс між кількома учасниками ринку з метою блокування дій сильного конкурента. Стратегія консенсусу спрямована на злиття двох підприємств в одне з метою якомога повнішого використання ефекту синергізму та взаємодомовлення сильних і подолання слабких сторін партнерів.
Захисна стратегія (втеча) передбачає різке скорочення витрат, закриття та продаж окремих підрозділів підприємства, консервацію та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегменту, зниження відпускних Цін та скорочення обсягів реалізації.
Як правило, санація підприємства пов'язана зі зміною структури окремих параметрів підприємства, таких як структура власного капіталу, капіталу взагалі, організаційна та технологічна структура. Характер зміни структури зазначених параметрів підприємства в разі застосування різних типів стратегії санації ілюструє малюнок.
Розробка стратегії санації належить до компетенції стратегічного котролінгу і здійснюється в рамках стратегічного планування. Згідно з обраною стратегією санації розробляються концепція та плани фінансового оздоровлення.


 

You have no rights to post comments