Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Механізм здійснення біржових операцій і учасники біржової торгівлі

Механізм здійснення біржових операцій і учасники біржової торгівлі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Механізм здійснення  біржових операцій і учасники біржової торгівлі


Фондова біржа – ринок, де здійснюється торгівля цінними паперами. Однієї з найстарших  фондових бірж є Амстердамська (1602 р.). Спочатку фондовими біржами були місця, де збиралися продавці і покупці цінних паперів для здійснення угод. Згодом фондові біржі перетворилися в установи, розташовані у визначених місцях і послуги, що роблять, по організації і забезпеченню угод з цінними паперами. Торгівля цінними паперами в цих установах стала здійснюватися у визначені дні. Поступово порядок висновку  угод теж уніфікувалося (коло учасників, перелік цінних паперів).
Головними учасниками поступово ставали посередники-брокери і фахівці. Брокери представляли інтереси інвесторів (клієнтів), а фахівці працювали над попитом та пропозицією, установлювали курсову вартість цінних паперів.
До емітентів стали пред'являти більш  високі вимоги в плані розмірів УФ, загальної кількості цінних паперів, що знаходяться у вільному звертанні; фінансової заможності.
Т.о. фондові біржі стали перетворюватися в інститути, що регулюють порядок доступу цінних паперів до котирування на біржі, участь у торгах, висновок угод.
Комп'ютеризація біржової торгівлі вже не вимагала присутності учасників у приміщенні фондової біржі. Тому біржі стали втрачати учрежденческий характер і перетворилися в упорядковані системи торгівлі цінними паперами.
ФБ – є організованим ринком цінних паперів, що функціонує на підставі офіційно зареєстрованих правил  ведення торгівлі.
Одержати статус ФБ можна при дотриманні наступних умов:
•    біржові угоди повинні заключатся тільки між  засновниками і членами біржі;
•    наявність процедури добору цінних паперів;
•    високий рівень попиту та пропозиції  на цінні папери;
•    наявність правил добору брокерів, дилерів;
•    наявність правил торгівлі цінними паперами;
•    наявність системи контролю за діяльністю членів ФБ і т.д.
Формування УФ біржі  недержавних цінних паперів разр-ся. Частина статутного фонду, що належить одному акціонеру-торговцю цінними паперами повинна бути не  > 5 %. Брокери і  дилери, допущені до операцій на ФБ повинні задовольняти ряду вимог.
Т.о. ФБ – це АТ, що зосереджує попит та пропозиція на цінні папери, сприяє формуванню біржового курсу. Згідно ЗУ ФБ  можуть заснувати не  < 20 засновників-торговців цінними паперами за умови внесення ними в УФ не < 10000 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян. Діяльність ФБ  припиняється в тому випадку, коли число її членів стає < 10.
Функції ФБ:
1 –    відкриває юридичним особам доступ до позикового капіталу шляхом випуску і продажу цінних паперів.
2 –    сприяє і забезпечує переливання капіталу емітента з однієї сфери діяльності в іншу.
3 –    служить важливим каналом для розміщення державних цінних паперів; через неї здійснюється керування державним внутрішнім боргом;
4 –    є одним з економічних стабілізаторів розвитку господарського механізму;
5 –    служить економічним барометром ділової активності. Такими індексами в США є індекс «Доу-Джонсона», індекс американської ФБ, в Україні – індекс «INDEX - SGU»,  «PROU - 50», У Європі «WOOD AND COMPANI» і т.д. Ці індекси дозволяють аналізувати поточне стан фондового ринку, національної і світової економіки, складати економічні прогнози;
6 –    ФБ сприяє ефективному розвитку вторинного ринку;
7 –    формує сприятливе відношення інвесторів до країни.
ІІ. Основним принципом функціонування ФБ  є принцип добровільності участі. Член ФБ – юр. особа, що володіє біржовим місцем і має право укладати угоди від свого імені.
Основні форми членства:
-    постійне
-    тимчасове
-    разова участь
-    гостьова участь.
Статус учасника залежить від форми членства і регламентує його місце  в керуванні ФБ. Перевага належить постійним членам ФБ, що мають право делегувати своїх представників для участі в керуванні ФБ. Вони користаються  мінімальними ставками комісійних при здійсненні й оформленні угод з фондовими цінностями (тобто цінними паперами). При висновку угод для них не обов'язкова участь біржового маклера. Постійні члени ФБ звичайно вносять річний вклад за участь у роботі ФБ, величина його залежить від кон'юнктури ФБ. Тимчасові члени ФБ  можуть купувати  право на участь у роботі ФБ  на термін < 1 року (1,3,6,9 місяців) і не мають права  на участь у керуванні, обмежені в доступі до банку дані біржі; платять більш високий % комісійних.
Разові учасники купують квиток  і мають право укладати угоду через  маклера (який виступає як реєстратора) по більш високій ставці комісійних.
Керування біржею  здійснюється Біржовою радою. У різних країнах  кількість членів ради коливається від 19 до 33. У Біржову раду входять представники торгово-промислових і банківських компаній (пост. членів), а також представники учених, ділових, політичних кіл, - не є членами біржі. На чолі Ради коштує голова, роботою біржі керує виконавчий директор. Якщо біржа державного типу, то до складу ради гос. органи делегують своїх представників. Вибори в Раду проходять  1 раз у 3 роки. Крім Біржової ради діяльність біржі здійснюється такими органами:
А) – рахункова палата  (контроль за системою розрахунків).
Б) – котирувальна комісія (визначення вартості цінних паперів шляхом зіставлення попиту та пропозиції).
В) – арбітражна комісія (суперечки між учасниками).
Г) – комітет із правил  біржової торгівлі.
Д) – експертна комісія (оцінка операцій з цінними паперами).
Е) – реєстраційне бюро й ін. підрозділу. (реєстрація  угод).
ІІІ. Під біржовою операцією розуміється угода, що укладається  між членами фондової біржі в її приміщенні у визначену годину з приводу фондових цінностей, допущених до котированию на даній фондовій біржі. У книзі реєстрації біржових угод д.б. зроблено відповідна запис із указівкою терміну дії угоди.
Розрізняють касові і термінові угоди.
Касова угода – це операція розрахунок по який здійснюється в найближчі біржові чи календарні дні за н/р.
Наприклад, у Німеччині ці розрахунки здійснюються в ІІ біржовий день; у Великобританії., США, Швейцарії – протягом 5 днів; у Японії – до 14 днів.
Термінова біржова операція здійснюється в терміни обговорені договором. Такі операції дозволені не у всіх країнах. На державної ФБ на них існують обмеження, зв'язані з терміном установлення ціни.
Існує ще одна класифікація  угод:
1.    Договір угода з реальним товаром – укладається після попередньої біржової експертизи на порядок доступу до котированию на ФБ.
2.    Договір на певний строк.
Усі біржові операції здійснюються за допомогою біржового  бюлетеня, що складається з 20-30 стор. і надається  клієнтам за визначену плату.
Український біржовий бюлетень містить:
-    номер брокерської контори, що виставила цінні папери;
-    назва цінних паперів;
-    розмір мінімального пакета цінних паперів;
-    термін постачання цінних паперів;
-    умови оплати і т.д.
Структура біржового бюлетеня може відображатися на біржовому табло, що керується комп'ютером і відображає поточну й оперативну інформацію з ФБ.
Учасниками біржової торгівлі крім брокерів, дилерів, джобберов є:
-    Трейдер – представник брокера. Працівник операційного залу, що приймає замовлення від імені фірми на купівлю-продаж цінних паперів.
-    Фахівець – це дилер, що займається одним чи декількома видами товару (цінних паперів), стежить за котированием і оплачується фірмою товаром якої він займається.
-    Обліковий виконавець – працівник брокерської контори, що приймає замовлення клієнта.
-    Маклер – розпорядник і спостерігач за торгами, наймається фондовою біржею.
-    Гоф-маклер – старший маклер, спостерігає за всім операційним залом.
-    Бігун – кур'єр, передає доручення членів біржі трейдерам.
-    Чорный маклер – дилер, що не має права здійснювати операції на ФБ, але займається цим  поза ФБ (перед будинком ФБ).
-    Реєстратор – працівник біржі, здійснює реєстрацію біржових угод.
Центральною фігурою біржі  є офіційний співробітник ФБ, що виконує доручення членів і відвідувачів ФБ по висновку договорів шляхом пошуку контрагентів. У різних країнах цей співробітник може називатися  по різному (брокер, маклер, дилер).
IV.  Самою великою фондовою біржею по кількості цінних паперів, по яких укладаються угоди є Нью-Йоркська (1792 р.). На цій біржі котирується >  2000 акцій і > 3500 облігацій. Критерії допуску  цінних паперів до котирування на ній це: показники активів, прибутків, регулярність доходів по цінних паперах. Цінні папери на Нью-Йоркській фондовій  біржі котируються в одному режимі – офіційному. Основна форма торгівлі – з голосу.
Лондонська фондова біржа (1770 р.) котирує ≈ 3500 цінних паперів. Офіційно котируемые цінні папери розділені на 3 групи.
1 – найбільше активно торгуемые
2 – найбільш численні
3 –коштовні папери невеликого попиту
Існує і неофіційне котирування – де вивчаються попит та пропозицію на цінні папери для рішення питання про переклад в офіційний режим. У 80 – х відмінний аукціон «з голосу» і введений електронний режим, а також  відбулося злиття Лонд. ФБ з Організацією  по регулюванню міжнародних цінних паперів. Лондонська  ФБ була  перейменована в Лондонську міжнародну ФБ.
Франкфуртская ФБ  є найбільш великої в Німеччині. У 90-х роках на ній зверталася > 760 акцій і ? 7000 облігацій.  Щорічний  торговий оборот складає > 3100 млрд. ДМ
Особливості  Франкфуртской ФБ.
Основними учасниками біржової торгівлі є банки; на біржі крім цінних паперів торгують і іноземною валютою, золотом. Допуск до торгів здійснюється через клопотання банку-члена біржі.
З 1991 р. у Німеччині введена комп'ютерна торгівля цінними паперами. На ФФБ  існує три режими торгівлі: офіційний, регульований, вільний.
Копенгагенская ФБ (XVII в.) Будинки ФБ було побудовано з метою перетворення Данії в міжнародний торговий центр. У н. вр. на ній існує єдина форма  торгівлі – комп'ютерна.   Котирується > 3400 цінних паперів, існує три режими торгівлі: 2 официальн. і 1 для котирования акцій малих і середніх емітентів.
Токійська міжнародна фондова біржа (1878 р.) – котируються акції > 1500 емітентів, облігації. Торги проводяться в 2-х режимах: з голосу й електронним шляхом. Цінні папери котируються тільки  в офіційному режимі.
Паризька ФБ  щоб стати її учасником необхідно  одержати ліцензію в Раді фондових бірж. Існує  3 режими  торгівлі цінними паперами: 1 офіційний і 2 неофіційних. Починаючи з 1986 р. здійснюються комп'ютерні торги.
Інші ФБ можна умовно розділити  на 3 групи:
1 – розвиті ФБ (Америк. ФБ, Цюрихская ФБ, Амстердамська ФБ, Миланская, Австралійська ). Ці  ФБ існують по кілька десятиліть і навіть сторіч, досягли високого рівня розвитку. ФБ 1 групи характеризуються великим  торговим оборотом цінних паперів, розвитими процедурами допуску і котирования.
2 – що розвиваються ФБ – Сеульская, Гонконговская, Бангкокская, Сінгапурська, Манільська це ті ФБ, що створено давно, але по яким те причинах (економічним, політичної) не змогли досягти рівня торгових оборотів і комп'ютерної оснащеності 1 гр. ФБ. Одні з цих бірж працюють у даний час у комп'ютерному режимі, ін «з голосу». Цінні папери, що котируються на цих ФБ в основному місцевого значення.
3 – знову виникаючі ФБ – в основному це  ФБ постсоціалістичних країн. У своєму розвитку ці ФБ враховують  досвід країн, що мають розвиті ФБ.
До групи знову виниклих відносяться й УФБ, виникла в 1991 р. торгівля здійснюється в двох формах: «з голосу» і комп'ютерна. З 1994 р. на УФБ уведено 3 режими котирования цінних паперів: 2 офіційних і 1 неофіційний.


 

You have no rights to post comments