Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Види операцій Національного банку

Види операцій Національного банку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Види операцій Національного банку

Національний   банк   для   забезпечення   виконання   покладених   на  нього функцій здійснює такі операції:
1)  надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за стаїксзш не    нижче    ставки   рефінансування    Національного    банку   та    в    порядну, визначеному Національним банком;
2)   надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під загтлву цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;
3)  здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком;
4)    купує   та   продає   на   вторинному   ринку   цінні   папери   у   порядну передбаченому законодавством України;
5)   відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонний банках, і веде рахунки банків-кореспондентів;
6)  купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;
7)  зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні  метали  та  камені  та  інші  коштовності,   пам'ятні  та  інвестиційні монети  з дорогоцінних  металів  на   внутрішньому  і  зовнішньому  ринках  без квотування і ліцензування;
8)  розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним   на   ведення   валютних   операцій,   виконує   операції   з   золотовалютними резервами  України  з  банками,  рейтинг  яких  за  класифікацією  міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не  нижче категорії А;
9)   приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;
10)  видає гарантії і поруки, відповідно до положення, затвердженого Радою Національного банку;
11)  веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;
12)   виконує  операції по  обслуговуванню державного  боргу,   пов'язані  із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними;
13)  веде особові рахунки працівників Національного банку;
14)  веде рахунки міжнародних організацій;
15)  здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України в тому числі за рішенням суду.
Національний банк має право здійснювати й інші операції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.
Національний банк має право встановлювати плату за надані ним відповідно до закону послуги (здійснені операції)

Участь в міжнародних організаціях
Національний банк має право брати участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, а також відповідно до угод між ним та іноземними центральними банками.


 

You have no rights to post comments