Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування відповідальності

Страхування відповідальності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування відповідальності

Страхування відповідальності являє собою самостійну сферу страхової діяльності. Об'єкт страхування тут виступає відповідальність страхувальника за законом чи в силу договірного зобов'язання перед третіми особами за заподіяння їм шкоди (мається на увазі, заподіяний чи особистості майну даних третіх осіб, або шкода, заподіяна юридичній особі). У силу виникаючих страхових право-відносин, страховик приймає на себе ризик відповідальності по зобов'язаннях, що виникає внаслідок заподіяння шкоди з боку страхувальника (фізичної чи юридичної особи)життя, чи здоров'ю майну третіх осіб, або заподіяння шкоди юридичним особам.
Прийняте розрізняти страхування цивільної відповідальності, страхування професійної відповідальності, відповідальності за якість товарів і продукції, екологічній відповідальності й ін. У першому випадку мова йде про страхові правовідносини, де об'єктом страхування є цивільна відповідальність. Це пе-редбачена чи законом договором примусовий захід застосовувана для віднов-лення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його претензій за рахунок порушника.
Цивільна відповідальність носить майновий характер: особа, що заподіяла збиток, зобов'язано цілком відшкодувати збитки потерпілому, тобто третій осо-бі. Через висновок договору страхування цивільної відповідальності даний обо-в'язок перекладається на страховика. За заподіяний збиток страхувальник може нести карну, адміністративну відповідальність, тобто переслідуватися за зако-ном за свої протиправні дії стосовно третьої особи. Однак на страховика може перекладатися тільки зобов'язання відшкодування майнової шкоди, заподіяного третій особі страхувальником.
Страхування професійної відповідальності зв'язано з можливістю пред'явленні майнових претензій до фізичного чи до юридичних осіб, що зайняті виконанням своїх професійних чи обов'язків наданням відповідних послуг. Майнові претензії, пропоновані до фізичного чи до юридичних осіб, обумовлені недбалістю, недбалістю, помилками і недоглядами в професійній чи діяльності послугах. Завдяки страхуванню питаннями задоволення даних майнових пре-тензій із приводу допущення недбалості і недбалості починає займатися стра-ховик. Призначення страхування професійної відповідальності укладається в страховому захисті осіб  визначеного  кола   Професій   (частнопрактикующих лікарів, нотаріусів, адвокатів і ін.) у випадку виникнення юридичних претензій до них з боку клієнтури.
За умовами ліцензування страхової діяльності на території України до блоку страхування відповідальності відносяться такі його види:
•    страхування   цивільної відповідальності   власників автотранспортних засобів;
•    страхування цивільної відповідальності перевізника;
•    страхування цивільної відповідальності підприємств — джерел під-вищеної небезпеки;
•    страхування професійної відповідальності;
•    страхування відповідальності за невиконання зобов'язань.


 

You have no rights to post comments