Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування майна в холодильних камерах і його особливості

Страхування майна в холодильних камерах і його особливості
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування майна в холодильних камерах і його особливості

В даний час широко розповсюджений такий вид страхування, як страху-вання майна в холодильних камерах. Це зв'язано насамперед зі збільшенням експорту швидкопсувних товарів і товарів, що підлягають збереженню при не-гативних температурах, а також з тим, що закупівлями подібних товарів за-ймаються фірми, що найчастіше не мають свого холодильного устаткування, однак обсяг цих постачань досить великий і період збереження в холодильних камерах також може бути тривалим. Такі фірми вкрай зацікавлені сованы в страхуванні свого товару в холодильних камерах. Страхова компанія надає страховий захист від ушкодження, загибелі і псування застрахованого майна, що наступили внаслідок раптового і (чи) непередбаченого ушкодження, знищення і виходу з ладу зазначених у страховому договорі холодильних установок.
Відшкодовуються збитки, що виникли в результаті поломок і дефектів холодильних установок і (чи) несправності чи приставок регулюючих присто-сувань, чи помилок необережності персоналу, що обслуговує холодильні каме-ри, а також у результаті перевантаження, перегріву, вібрації, розкладки, за-клинювання, засмічення механізму, зміни тиску, дії відцентрової сили, недоліку рідке в апаратах, впливу електроенергії, включаючи збиток виниклого в ре-зультаті цієї пожежі, вибуху джерел енергії.
Додатково може бути передбачена страхова зашита від пожежі, стихійних лих, раптового припинення дачі электрическою струму від загальної чи місцевої енергомережі, перерви в діяльності і торгівлі.
Особливістю страхування майна, що знаходиться в холодильних камерах, є умова про франшизе, що може бути встановлена в грошовому (фіксована сума) і чи в процентному вираженні (визначений відсотка від страхової торби). Часто в договорі страхування встановлюється так називаний біс претензійний період, тобто період часу тобто період часу, протягом якого находящееся на збереженні в холодильних камерах майно не повинне піддаватися псуванню після чи зупи-нки виходу з ладу холодильних агрегатів за умови, що холодильна камера про-тягом цього періоду залишається постійно закритої. Тривалість біс претензій-ного періоду для окремих категорій майна повинна вказуватися в страховому полісі. Вона залежить також від типу і розміру холодильного устаткування. Страхове відшкодування в зв'язку з псуванням майна в камерах, що виникла протягом біс претензійного періоду, не виплачується.
Важливою особливістю страхування деяких видів швидкопсувних товарів є їхнє збереження в камерах з контрольованою атмосферою. Камерами з «кон-трольованої » вважаються  приміщення, у яких майно зберігається тривалий час (більш одного місяця) і умовах, коли забезпечуються не тільки постійна темпе-ратура збереження, але й інші постійні параметри - вологість, тиск, відмінний від звичайного повітря склад газової суміші, граничні норми чи пилу інших твердих компонентів і м. д.
Збереження майна здійснюється строго за графіком, що не допускає по-рушенні режиму збереження. При страхуванні майна, що знаходиться в камерах з «контрольованою атмосферою », у страховий договір обов'язково повинна бути внесене застереження про дію камер, тому що страховим ризиком у таких до-говорах є ушкодження майна в камерах при порушенні режиму збереження.


 

You have no rights to post comments