Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Страхування електронного устаткування

Страхування електронного устаткування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Страхування електронного устаткування

У зв'язку зі стрімким розвитком і впровадженням нових технологій в об-ласті електроніки і коштів зв'язку усе більшою популярністю в страхувальників і страховиків користається страхування так званих електронних ризиків. Цей вид страхування становить особливий інтерес для банків, телекомунікаційних ком-паній і т.д.
Страхова компанія надає страховий захист на випадок загибелі, чи ушкодження втрати застрахованого майна в результат раптового і непредви-денною впливу на нього незалежно від того, чи зв'язані причини збитків з екс-плуатацією майна. Зокрема, страховий захист поширюється на збитки, що ви-никли внаслідок помилок при експлуатації застрахованого майна,  необереж-ності обслуговуючого чи персоналу злочинних дій третіх осіб, впливу електро-струму (коротке замикання), різкого підвищення сили чи струму напруги в електромережі, впливи індукованих струмів і інших аналогічних причин. Цей вид страхування може виступати як відособлений у спеціальному страховому полісі, нарівні з такими ризиками, як пожежа, ушкодження водою, стихійні лиха, крадіжки і грабежі і т.д.
Страхова компанія не несе відповідальності за дефекти електронного устаткування, що вже малися на момент висновку договору страхування, що повинні були бути відомі страхувальнику (його співробітникам, так само як і особам, відповідальним за експлуатацію застрахованого майна). До збитків, що не відшкодовуються, відносяться також дефекти, що носять чисто эстетический характер (подряпини, відколи, плями, ушкодження фарбування і т.п.). Елект-ронне устаткування піддається швидкому природному зносу в результаті інте-нсивної експлуатації, збитки по який не відшкодовуються, за винятком випадків, коли, ушкоджуються суміжні чи сполучені частини застрахованого устатку-вання. ,
У більшості випадків страхувальник несе основні втрати не в результаті загибелі електронного устаткування, а через утрату баз даних і файлів, що зна-ходяться на нагромаджувачах інформації. Вартість відновлення втрачених баз даних може багаторазово перевищити вартість електронного устаткування, тому страхування "комп'ютерних баз даних" (його іноді називають страхуванням "відновлення баз даних") виділилося в окремий вид страхування, що здобуває усе велику актуальність.


 

You have no rights to post comments