Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Майнове страхування

Майнове страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Майнове страхування

Майнове страхування — имеющая багатовіковий досвід, багата традиці-ями галузь страхування. Об'єктом такого страхування виступають майнові ін-тереси страхувальника, зв'язані з його законним володінням, розпорядженням або з використанням визначеного майна. Отже, страхуванню підлягає не саме майно, законний страховий (майновий) інтерес суб'єкта, що криється в його правах стосовно майна.
Що стосується видів майна, що можуть бути прийняті на страхування, то привести його вичерпний перелік досить складно. В Інструкції про порядок чи видачі! здійснення страхової діяльності на території України від 15 липня 1996 р. № Л11-18/78 установлено, що договір майнового страхування може бути укла-дений у відношенні страхування:
•    коштів водною транспорту;
•    коштів повітряного транспорту;
•    коштів наземною транспорту;
•    вантажів н багажу;
•    від вогневих ризиків н ризиків стихійних явищ;
•    кредитів;
•    інвестицій;
•    фінансових ризиків;
•    судових витрат;
•    виданих і прийнятих гарантій;
•    майна иною, чим перераховано.
Перелік видів ризиків, від яких може бути але майно (страховий інтерес), що теж неможливо вичерпує: пожежі, повені, землетруси, зливи, градобій, за-топлення підгрунтовими водами, аварії, вибухи, протиправні дії третіх осіб, па-діння літальних апаратів і космічних тіл і т. За договором имущественною страхування можуть бути, зокрема, застраховані наступні майнові
ризик утрати (загибелі), чи нестачі ушкоджена визначеного майна;
ризик збитків у підприємницької діяльне
рушения своїх зобов'язань контрагентами пре; чи ля через зміну умов цієї діяльності з незалежних від підприємця обставин, у тог неотримання очікуваних доходів — підприємницький ризик
Варто звернути увагу на те, що можливість страховика приймати на страхування те чи інше майно (майновий інтерес) обмежена: страхова компанія не вправі укладати договори страхування по тим видам об'єктів страхування (майнових інтересів), що не були включені в "отлицензированные" правила страхування. У конкретному страховому договорі можна спостерігати як ком-бінацію об'єктів страхування і видів ризиків, на випадок настання яких укла-дається договір, так і конкретизацію об'єкта страхування, що передбачається правилами по даному виді страхування. Наприклад, договір страхування може бути укладений страхувальником одночасно у відношенні двох об'єктів: авто-транспортного засобу і перевезеного їм вантажу, але тільки на випадок чи зни-щення ушкодження застрахованих пілон майна в результаті аварії.
Страхування, при якому але одному договору прийнято на страхування кілька різнорідних об'єктів (або коли в наявності комбінація декількох однорі-дних об'єктів однієї галузі страхування), наймається комбінованим, чи ком-плексним.
Можна визнати, що під комбінованим страхуванням розуміється .об'єднання в одному договорі декількох різних видів майнового і личною страхування від комплексу страхових ризиків. Види  комплексного страхування бувають усілякими сполученнями об'єктів і ризиків страхування.
Вітчизняний страхувальник безсумнівно, пам'ятає так називане страху-вання авто-комби, при якому але по одному комбінованому договорі могли бути застраховані автотранспортні засоби, багаж і водій.
Часто при комбінованому страхуванні страхові договори укладаються у відношенні інтересів, зв'язаних і з майном, і з життям, і з (тобто майнове стра-хування комбінується з особистим і всілякими сполученнями). Деякі такі види страхування і силу своєї специфіки, багаторічної практики застосування і зроб-лена новація стали традиційними, наприклад морське страхування. К. комбі-нованому страхуванню відноситься і повітряне страхування, що сполучить страхування повітряних судів, вантажів, відповідальності авиа перевізника, страхування екіпажа, пасажирів і т.д. Виділяються також так називані космічне страхування (страхування інтересів при здійсненні космічної діяльності), бан-ківське страхування й інші комплексні умови страхування. Порядок прове-дення страхування по кожнім конкретному об'єкті в такім комбінованому стра-хуванні повинний, проте, строго відповідати правилам і нормам, що регламен-тують відповідний вид страхування (майнового чи особистого).


 

You have no rights to post comments