Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Колективне страхування

Колективне страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Колективне страхування

Договір про страхування життя може укладатися у відношенні ризиків, зв'язаних як з однією особою, так і з групою осіб. Групове, чи колективне, страхування групи осіб, об'єднаних якою-небудь загальною рисою, чи зв'язком інтересом, провадиться одним полісом. Основні види колективного страхування:
• тимчасове поновлюване страхування терміном на один рік, без додат-кових чи виплат з ними;
•    страхування з уповільненою виплатою капіталу;
•    виплата ренти по вдівству, сирітству й інвалідності;
•    виплата ренти на випадок пенсії.
Сторонами в договір про колективне страхування життя, крім страховика, входять:
страхувальник — юридична чи фізична особа, що підписує договір разом зі страховиком і представляющее застрахованою групою осіб. За спільною зго-дою застрахованих осіб ними може бути обрана одна довірена особа для рішення всіх питань, що супроводжують висновок договору у випадку, якщо застраховані підписують документ про свою згоду;
група застрахованих — це група осіб, об'єднаних загальною чи метою ін-тересом чи попередньо одночасно з підписанням договору, що відповідає всім необхідним вимогам, пропонованим до особи, прийнятій на страхування;
одержувач — особа, якій при настанні страхового випадку повинне бути виплачена страхова винагорода може бути сам страхувальник, пред'явник полі-са, правонаступник. Одержувач може бути також особливим образом зазначений у заповіті страхувальника, зробленому при житті.
Загальний розмір страхових сум для кожного члена застрахованої групи може чи збільшуватися зменшуватися тоді, коли подібні чи збільшення змен-шення не суперечать виконанню обговорених пунктів.
Зменшення страхових сум перевертається не часто, а такі випадки відбу-ваються і плин годичною терміну страхування, те страхова компанія повинна подбати про відповідне зменшенні частини премій. У випадку збільшення страхової суми і плин річного терміну страхування страховик також повинний подбати про відповідне зміні розміру премій.
Зміни страхової суми набирають сили з дати повідомлення тоді, коли зміни були прийняті страховою компанією. У договір про страхування можуть вклю-чатися недееспобные громадяни. Вік виходу з числа учасників застрахованої групи обмежується визначеним віком — наприклад, 65 років.


 

You have no rights to post comments