Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Змішане страхування життя

Змішане страхування життя
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Змішане страхування життя

Змішане страхування життя — це комбінація страхування на випадок життя і випадок смерті. Перевага змішаного страхування в тім, що воно пропо-нує застрахованим за меншу ціну укласти договір про покриття ризику і забез-печення заощаджень за допомогою одного лише поліса, уникаючи в такий спосіб дублювання договорів. За допомогою цього виду страхування страховик зобо-в'язується:
• виплатити страхову суму негайно після смерті застрахованого, якщо вона відбудеться раніш закінчення терміну дії договору (тимчасове страхування);
• виплатити страхову суму в момент закінчення терміну дії договору, якщо застрахований продовжує жити (уповільнене страхування капіталу без відшко-дування премій).
Змішане страхування володіє поруч достоїнств:
• можливо об'єктивно актуарно оцінити як кількість людей, що можуть умерти протягом визначеного часу, так і кількість тих, хто може дожити до ви-значеного віку;
• цілком усуваються незручності, що спричиняє висновок договору упо-вільненого страхуванні без відшкодування премій, оскільки у випадку смерті застрахованого раніш закінчення терміну дії договору в справу вступає тимча-сове страхування, гарантуй, таким чином, одержання страхової суми обставина, зовсім неможливе при висновку лише уповільненого страхування без відшко-дування премій, оскільки при ньому губиться право на компенсацію;
• сполучаються тимчасове страхування, капітал якого постійно зменшу-ється, і чи заощадження резерв, що постійно збільшуються таким чином, що сума обох компонентів дорівнює страховій сумі;
• страховий поліс надає гарантовані права (викуп, зменшення боргу, за-става).
Існує кілька різновидів змішаного страхування:
1. Зі збільшеним захистом. Страхова сума на випадок  життя перевищує страхову суму на випадок смерті застрахованого.
2. Зростаюче. Страхова сума на випадок смерті збільшується протягом терміну дії страхування, у той час як сума заощадження залишається незмінної з початку чи страхування також збільшується.
3. Страхування на фіксований термін. Страховик зобов'язується виплатити страхову суму в момент закінчення терміну дії страхування, незважаючи на те, живий чи вмер застрахований до кінця цього терміну. Сплата премій припиня-ється разом із закінченням терміну дії чи страхування зі смертю застрахованого, якщо вона відбувається раніш. Це страхування зручне для осіб, що повинні протистояти якому-небудь зобов'язанню незалежно від того, живий чи ні бор-жник.
4. Страхування до одруження. За допомогою цього виду страхування страховик зобов'язується виплатити страхову суму (грошове придане) одержу-вачу по закінченні терміну, обговореного як тривалість страхування, незалежно від того, живий чи ні застрахований на даний момент. Застрахованим звичайно є батько, а одержувачем — чи син дочка. Премії сплачуються до закінчення тер-міну чи страхування до дня смерті застрахованого, якщо вона відбувається ра-ніш. Але якщо одержувач умирає до закінчення терміну дії договору, то премії йдуть на користь страховика. Щоб уникнути цього страхові компанії включають альтернативи даному пункту: відшкодування сплачених премій у випадку, якщо одержувач умирає до закінчення терміну страхування; призначення другою одержувача по страхуванню у випадку смерті спочатку призначеного. У даному випадку страхування до одруження перетворюється в страхування на фіксова-ний термін.
Власне кажучи за допомогою змішаного страхування страховик гарантує виплату капіталу призначеним одержувачам у випадку смерті застрахованого протягом терміну дії чи договору у випадку закінчення терміну дії договору, якщо на той час застрахований ще живий. Сплата премій припиняється разом з терміном дії договору чи страхування в зв'язку зі смертю застрахованого, якщо вона відбувається раніш. Цей різновид страхування — не більше, ніж комбінація тимчасового страхування і страхування з уповільненою виплатою капіталу без відшкодування премій, що мають однакову тривалість і страхову суму.
Говорячи тут про тимчасове страхування без відшкодування премії, маємо на увазі, що кожне з них окремо не має гарантованих прав. Однак коли вони поєднуються в змішаному страхуванні, страховик робить виплати в будь-якому випадку, усуваючи в такий спосіб безальтернативность обох видів страхування. Тому змішане страхування користається правом зменшення, викупу і застави.
Оскільки в змішаному страхуванні розмір виплати у випадку смерті й у випадку життя завжди однаковий, те страхові компанії надають на вибір кілька комбінацій, що дозволяють домовитися про більше відшкодування ризику, чим заощаджень, і навпаки. Ці комбінації регулюють співвідношення розмірів пре-мій.


 

You have no rights to post comments