Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особисте страхування

Особисте страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Особисте страхування

Особисте страхування – це форма захисту від ризиків, що загрожують житт людини, його працездатності, здоров'ю.
Особисте страхування є великою галуззю страхування. Об'єкти особис-того страхування — життя, здоров'я, працездатність   людини.    Конкретними   страховими   подіями по особистому страхуванню є дожиття до закінчення тер-міну чи страхування втрата здоров'я в результаті нещасливих випадків. На від-міну від майнового страхування, об'єкти особистого страхування не мають абсолютного критерію вартості. Страхування життя в його різних варіантах удало сполучить ризикові й ощадні функції. При цьому тимчасово вільні кошти, аку-мульовані в страховому фонді, служать важливим джерелом інвестицій.
Договір особистого страхування — цивільно-правова угода, по якій стра-ховик зобов'язується за допомогою одержання їм страхових внесків, у випадку настання страхового випадку, відшкодувати і зазначені терміни нанесений чи збиток зробити виплачуся страхового капіталу, чи ренти інших передбачених виплат.
Чи життя смерть не можуть бути об'єктивно оцінені.  Застрахований може лише спробувати запобігти ті матеріальні труднощі, що можуть виникнути у випадку чи смерті інвалідності.
В особистому страхуванні не може бути об'єктивно вираженого інтересу, хоча завжди повинна існувати якийсь зв'язок між утратами, що може понести застрахований, і страховою сумою.
Розглянемо деякі характеристики особистого страхування, відмінні від характеристик майнового страхування. Страхування відноситься до особистості як до об'єкта, яким піддається ризику, знаходиться в зв'язку з життям, рівнем фізичної працездатності, станом чи здоров'я пенсійним забезпеченням. Як наслідок, застрахований повинний бути визначеною особою, і повинне бути пер-соніфіковане особа, що піддається дії визначених ризиків. Страхові суми не яв-ляють собою точного матеріального еквівалента (вартості) можливих матеріа-льних чи збитків збитку, а визначаються відповідно до побажань страхуваль-ника, виходячи з його матеріальних можливостей.
Договір особистого страхування може бути обов'язковим (у силу закону) чи добровільним (як взаємне волевиявлення сторін, тобто страхувальника і страховика), довгостроковим чи короткострокової. По кожнім виді особистого страхування укладаються відповідні договори.
Деякі види особистого страхування, зокрема страхування життя, можуть бути виділені як особливо тривалі, іноді розраховані на все життя застрахова-ного. При страхуванні майна звичайна тривалість дії договору — один рік, що припускає щорічне його поновлення і можливість розірвання договору кожної зі сторін у встановленому порядку. Період часу страхування життя, як і страхування на випадок пенсії, може бути дорівнює всього життя, укладається зви-чайно на тривалий термін, протягом якого страховик звичайно не має права розірвати контракт.


 

You have no rights to post comments