Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансові інвестиції підприємств - Тесты

Фінансові інвестиції підприємств - Тесты
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Фінансові інвестиції підприємств - Тесты

Тест 1. До основних цілей здійснення довгострокових фінансових інвестицій підприємств належать:
1)    одержання прибутку;
2)    створення концернів;
3)    ліквідація конкурента;
4)    створення ліквідних резервів;
5)    формування стратегічних запасів сировини.

Тест 2. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств належать...
1)    диверсифікація діяльності;
2)    створення холдингів;
3)    створення ліквідних резервів;
4)    рефіненсування дебіторської заборгованості;
5)    формування стратегічних запасів сировини.

Тест 3. У разі оцінки доцільності фінансових інвестицій за методом дисконтування  Cash-flow використовуються такі показники:
1)    інвестиційний Cash-flow емітента;
2)    операційний Cash-flow емітента;
3)    чистий грошовий потік (Cash-flow) від здійснення інвестиції;
4)    собівартість інвестиції;
5)    ставка дисконтування.

Тест 4. Ефективеа ставка процента за фінансовими інвестиціями характеризує...
1)    реальну ставку доходності інвестиційних вкладень за визначений період;
2)    рентабельність підприємства-емітента;
3)    ставку дисконтування;
4)    виключно суму дисконту за фінансовими інвестиціями;
5)    ринковий курс акцій.

Тест 5. До статичних фінансових показників, які можуть розраховуватися у процесі фундаментального аналізу акцій, можна віднести такі:
1)    теперішня вартість прогнозних дивідендів;
2)    чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;
3)    ставка дисконтування;
4)    відношення ринкового курсу до чистого прибутку на одну акцію;
5)    відношення ринкового курсу акій до показника Cash-flow на одну акцію.

Тест 6. За методом участі в капіталі доцільно оцінювати такі види фінансових інвестицій:
1)    інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
2)    фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
3)    фінансові інвестиції, утримувані підприємством до їх погашення;
4)    фінансові інвестиції в дочірні підприємства;
5)    інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 7. Метод ефективності ставки процента доцільно застосовувати при оцінці таких інвестицій:
1)    інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
2)    фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
3)    фінансові інвестиції, утримувані підприємством до їх погашення;
4)    фінансові інвестиції в дочірні підприємства;
5)    інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 8. Метод оцінки фінансових інвестицій за справедливою вартістю застосовується до таких видів інвестицій:
1) інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
2) фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
3)фінансові інвестиції, утримувані підприємством до їх погашення;
4)фінансові інвестиції в дочірні підприємства;
5)інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 9. Фінансові інвестиції приїх придбанні оцінюються за...
1)    справедливою вартістю;
2)    методом ефективної ставки процента;
3)    методом участі в капіталі;
4)    собівартістю;
5)    їх номінальною вартістю.

Тест 10. Показник дюрації може використовуватися для оцінки...
1)    ризику змін процентних ставок на ринку капіталів;
2)    ризиковасті вкладів в облігації з фіксованою ставкою процента;
3)    дохідності облігацій;
4)    ефективності ставки процента;
5)    ризику падіння курсової звичайних акцій.

 

You have no rights to post comments