Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансові аспекти реорганізації підприємств - Тесты

Фінансові аспекти реорганізації підприємств - Тесты
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансові аспекти реорганізації підприємств - Тесты

Тест 1. До основних активів реорганізації підприємства можна віднести такі: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Тест 2. Основний зміст реорганізації полягає в ...
1)    повній або частковій зміні власника статутного капіталу юридичної особи;
2)    перереєстрації підприємства;
3)    зміни організаційно-правової форми організації бізнесу;
4)    зміни розміру статутного капіталу;
5)    зміни складу засновників.

Тест 3. Які з наведених характеристик передатного балансу є правильним ?
1.    Це баланс підприємства, що реорганізується шляхом злиття чи приєднання, на день припинення його діяльності.
2.    Це баланс підприємства, що реорганізується шляхом виділення чи поділу, на день припинення його діяльності.
3.    Баланс, який складається під час операції аквізиції.
4.    Баланс складається за правилами, передбаченими стандартами бухгалтерського обліку.
5.    Баланс може мати силу акта приймання-передачі.

Тест 4.  За базу для встановлення пропорцій обміну корпоративних прав пдприємств, що реорганізуються, на акції або частки в статутному капіталі підприємства-правонаступника доцільно використовувати...
1)    розмір статутного капіталу підприємств, що реорганізуються;
2)    величину заборгованості підприємств, що реорганізуються;
3)    ринковий курс корпоративних прав підприємств, що реорганізуються;
4)    величину необоротних активів підприємств;
5)    оціночну ринкову вартість підприємств.

Тест 5. Необхідність перереєстрації підприємств виникає, якщо реструктуризація підприємства приводить до змін...
1)    організаційно-правової форми;
2)    місцезнаходження підприємства;
3)    форми власності;
4)    розмірів статутного капіталу;
5)    назви юридичної особи.

Тест 6. У разі реорганізації боржника шляхом злиття або приєднання його до іншого, стабільнішого підприємства...
1)    бухгалтерські балнси обох підприємств консолідуються;
2)    заборгованість підприємства-боржника покриваеться колишніми власниками його корпоративних прав;
3)    підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;
4)    борги боржника визнаються безнадійними;
5)    усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (приєднання).

Тест 7. Вимоги щодо умов переведення боргу у разі реорганізації підприємства зводяться до такого:
1)    переведення боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;
2)    переведення боргу на іншу особу допускається без згоди кредитора;
3)    новий боржник вправі висувати проти вимог кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між кредитором і первісним боржником;
4)    порука і встановлена третьою особою застава припиняються з переведенням боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;
5)    уступка вимоги і переведення боргу, основані на угоді, укладеній у письмовій формі, повинні бути вчинені в простій письмовій формі.

Тест 8. Які з наведених висловлювань правильні ?
1.    У разі злиття усі майнові права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі одного новоствореного підприємства.
2.    При приєднанні майно обох підприємств концентрується на балансі вже функіонуючого на момент прийняття рішення про приєднання, підприємства.
3.    При злитті баланси обох підприємств консолідуються без створення нової юридичної особи.
4.    При приєднанні в обов’язковому порядку створується нова юридична особа.
5.    При приєднанні підприємство-правонаступник може змінювати форму організації бізнесу (перетворення)

Тест 9. Під час реорганізації шляхом виділення...
1)    частина активів і пасивів підприємства,  що реорганізується, передається правонаступникові або кільком правонаступникам, які створюються внаслідок реорганізації;
2)    підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність;
3)    підприємство, що реорганізується, не втрачає статус юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством;
4)    підприємство, що реорганізується, продовжує свою господарську діяльність, однак втрачає юридичний статус;
5)    реорганізоване підприємство повинно перереєструватися.

Тест 10. Збереження статусу юридичної особи підприємства та складу його власників і зміна організаційно-правової формиведення бізнесу передбачаються таким способом реорганізації:
1)    злиття;
2)    аквізиція;
3)    перетворення;
4)    приєднання;
5)    виділення.


 

You have no rights to post comments