Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу - Тесты

Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу - Тесты
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу - Тесты

Тест 1. На які цілі може використовуватися банківський кредит ?
1.    Покриття збитків від господарської діяльності.
2.    Реалізація інвестиційного проекту.
3.    Збільшення статутного капіталу підприємства.
4.    Фінансування придбання сировини.
5.    Для виплати заробітної плати персоналу.

Тест 2. Позичковий капітал підприємства може формуватися за рахунок таких джерел:
1)    банківські (фінансові) кредити;
2)    кошти, залучені в результаті емісії облігацій;
3)    кошти, залучені в результаті емісії акцій;
4)    кошти, отримані в результаті рефінансування дебіторської заборгованості;
5)    комерційні позички.

Тест 3. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству...
1)    банками;
2)    постачальниками;
3)    небанківськими фінансовими установами;
4)    податковими органами;
5)    у разі емісії привілейованих облігацій.

Тест 4. Які критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі...
1)    аналізу ситуації підприємства на ринку;
2)    оцінки ефективності менеджменту;
3)    аналізу фінансового стану;
4)    оцінки кредитного забезпечення;
5)    прогнозування Cash-flow.

Тест 5. Які з наведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника, правильні ?
1.    Головним показником потенційної платоспроможності є показник абсолютної ліквідності.
2.    Коефіцієнт покриття характеризує спроможність підприємства негайно погасити свої поточні борги.
3.    Показник робочого капіталу повинен бути завжди від’ємним.
4.    Крітерії оцінки потенційної платоспроможності позичальника може бути прогнозний показник  Cash-flow.
5.    Коефіцієнт покриття необоротних активів довгостроковим капіталом показує рівень дотримання фінансової рівноваги підприємства у коротко-  і довгостроковому періоді.

Тест 6. Предметом іпотеки можуть бути...
1)    земельна ділянка;
2)    транспортні засоби;
3)    цілісний майновий комплекс підприємства;
4)    структурний підрозділ підприємства;
5)    обладнання виробничого призначення.

Тест 7. До основних характеристик облігацій з нуловим купоном  належать...
1)    відсутність поточних процентних платежів;
2)    облігації розміщуються з дизажіо (дисконтом);
3)    облігації розміщуються з премією;
4)    погашення здійснюється за номінальною ватрістю;
5)    погашення здійснюється за курсом емісії.

Тест 8. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком таких операцій:
1)    позапланові емісії акцій за низьким курсом;
2)    емісія облігацій з нулоьвим купоном;
3)    спрямування прибутку на поповнення резервів;
4)    збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій;
5)    надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій.

Тест 9. Варанс – це різновид...
1)    векселів;
2)    опціонів;
3)    облігацій;
4)    привілійованих акцій;
5)    факторингу.

Тест 10. Комерційний кредит – йе ...
1)    кредит, який може надаватися у товарній формі;
2)    форма фінансового кредиту;
3)    кредит, який виникає в результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції;
4)    кредит, що може надаватися лише під заставу векселів;
5)    кредитні відносини, які можуть оформлятися векселем.


 

You have no rights to post comments