Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Формування власного капіталу підприємств - Тесты

Формування власного капіталу підприємств - Тесты
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Формування власного капіталу підприємств - Тесты

Тест 1. Власний капітал підприємства – це...
1)    підсумок першого розділу пасиву балансу;
2)    капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;
3)    капітал, поділений на частки рівноїномінальної вартості;
4)    те саме, шо і статутний капітал;
5)    капітал, основними складовими якого є статутний капітал, додатковий капітал, резервні фонди та прибуток.
Тест 2. Додатковий капітал:
1)    це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;
2)    уе капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;
3)    може бути лише в акціонерних товариств;
4)    може бути спрямований на покриття збитків підприємств;
5)    це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділени між власниками корпоративних прав.
Тест 3. Санаційний прибуток – це...
1)    прогнозований прибуток, який підприемство планує одержати після успішного завершення санації;
2)    різниця між затратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення;
3)    різниця між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів;
4)    емісійний дохід у вигляді дизажіо;
5)    прибуток, який підприємство одержує в результаті списання частини кредиторської заборгованості.
Тест 4. У процесі санації балансу...
1)    підвищується розрахунковий і ринковий курси корпоративних прав;
2)    поліпшується платоспроможність підприємства;
3)    покриваються відображені в балансі збитки;
4)    залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних засобів виробничого характеру;
5)    збільшується статутний капітал підприємства.
Тест 5. Акціонерне товариство може викупати акії власного випуску для:
1)    наступного перепродажу;
2)    наступного анулювання;
3)    одержання дивідендів під час розподілу прибутку;
4)    розповсюдження серед своїх працівників;
5)    здійснення акіями власного випуску внесків у статутний капітал інших підприємств.
Тест 6. Основними цілями зменьшення статутного капіталу є...
1)    одержання санаційного прибутку;
2)    підвищення платоспроможності підприємства;
3)    збільшення номінальної вартості корпоративних прав;
4)    підаищення ринкової вартості корпоративних прав;
5)    санація балансу.
Тест 7. Конверсія акій ...
1)    це об’єднання кількох акцій в одну;
2)    це зменьшення номінальної вартості акій;
3)    передбачае обмін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на іншу;
4)    передбачає викуп акцій з метою їх анулювання;
5)    передбачає обмін конверсійних облігацій на звичайні акції.
Тест 8. Викуп корпоративних прав у санаційних цілях доцільно здійснювати, якщо...
1)    викуп проводиться за ціною, вищою за номінал;
2)    в підприємства дуже високий рівень капіталізації;
3)    викуп проводиться за номіналом;
4)    викуп здійснюється за ціною, нижчою за номінальну вартість;
5)    за даними корпоративними правами підприємство зможе отримати високі дивіденди.
Тест 9. Переференції, які надаються власникам привілейованих акцій, можуть полягати у такому:
1)    одержання певних переваг при розподілі прибутку та виплати дивідендів;
2)    додаткові права при розміщенні нових акій;
3)    автоматичне обрання в наглядову раду;
4)    повернення внесків у статутний капітал без урахування заперечень кредиторів;
5)    переваги при розподілі ліквідаційної виручки.
Тест 10. Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі:
1)    покриття збитків суб’єкта господарювання;
2)    виплати заробітної плати персоналу;
3)    викуп власних корпоративних прав;
4)    на виплату дивідендів (якщо величина резервів перевищує мінімально допустимий рівень);
5)    сплату податків на прибуток.

Тест 11. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямками:
1)    на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші джерела;
2)    на формування забезпечень наступних витрат і платежів;
3)    на збільшення статутного капіталу;
4)    на виплату дивідендів власникам;
5)    на покриття різниці між фактичною собівартості вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

Тест 12. Статутний капітал акціонерного товариства становить 4 млн грн (номінальна вартість одієї акції 50 грн); сума збільшення капіталу дорівнює 1 млн грн; біржовий курс старих акцій – 100 грн; курс емісії нових акцій – 60 грн. Середній курс акій після емісії дорівнюватиме:
1)    90 грн;
2)    68 грн;
3)    92 грн;
4)    88 грн;
5)    75 грн.

Тест 13. Статутний капітал було збільшено до 15 млн грн; для цього був використаний додатковий капітал  розмірі 5 млн грн; балансовий (розрахунковий) курс акцій перед збільшенням становив 200 %. Після збільшення статутного капіталу балансовий курс акцій дорівнюватиме:
1)    133,3 %;
2)    150,0 %;
3)    200,0 %;
4)    175,0 %;
5)    166,6 %.


Тест 14. Переважне право на придбання акцій (часток) дає можливість колишнім власникам ...
1)    отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;
2)    зберегти свою частку (у процентному співвідношенні) в статутному капіталі;
3)    попередити “розмивання” вартості своєї частки в статутному капіталі внаслідок емісії акцій за низьким курсом;
4)    зберегти свою частку голосів на загальних зборах власників;
5)    придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість.
Тест 15. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом...
1)    емісії нових акцій;
2)    збільшення номінальної вартості акцій;
3)    обміну облігацій на акції;
4)    емісія конвертованих облігацій;
5)    придбання основних фондів.

 

You have no rights to post comments