Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм - Тесты

Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм - Тесты
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм - Тесты

Тест 1. В яких організаційно-правових формах може бути засновано підприємство з іноземними інвестиціями в Україні ?
1.    Акціонерне товариство.
2.    Постійне представництво іноземної фірми.
3.    Товариство з обмеженою відповідальністю.
4.    Філія іноземної фірми.
5.    Приватне підприємство.

Тест 2. До основних крітеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу слід віднести такі:
1)    мінімальний обсяг статутного капіталу;
2)    мінімізація дивідендних виплат;
3)    законодавчи вимоги щодо виду діяльності;
4)    мінімізація оподаткування;
5)    рівень відповідальності власників.

Тест 3. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за боргами товариства...
1)    лише в межах їх вкладів у статутний капітал;
2)    своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;
3)    своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;
4)    своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;
5)    у межах іх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 4. Акціонери ВАТ відповідають за зобов’язаннями товариства ...
1)    лише в межах належним їм акціям;
2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;
3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним мацном;
4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;
5)у межах іх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 5. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за боргами товариства...
1)  лише в межах їх вкладів у статутний капітал;
2)    своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;
3)    своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;
4)    своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;
5)    у межах іх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 6. Які з наведених характеристик приватного підприємця є правильними?
1.    Приватний підприємець може відкривати розрахунковий рахунок у банку.
2.    Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи повинні складати самостійний баланс.
3.    Приватний підприємець відповідає за боргами суб’єкта господарювання, власником якого він є, всім своїм майном.
4.    Приватним підприємцем може бути лише громадянин України.
5.    Оподаткування доходів приватних підприємців регулюється законодавством про прибуткове оподаткування фізичних осіб.

Тест 7. Які з наведених характеристик приватного підприємства є правильними?
1.    ПП може не мати статутного капіталу в момент реєстрації.
2.    У приватного підприємства може бути лише один власник.
3.    Власник ПП відповідає за боргами підприємства всім своїм майном.
4.    ПП має самостійний баланс.
5.    Засновниками ПП можуть бути лише резиденти.

Тест 8. Які з наведених характеристик стосуються ТОВ ?
1.    Товариство може емітувати облігації.
2.    Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбанні самим товариством.
3.    Засновниками підприємства можуть бути лише фізичні особи.
4.    До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен сплатити не меньше 10 % зазначеного в установчих документах внеску.
5.    Учасник товариства може уступити свою частку третім особам лише за згодою решти учасників.

Тест 9.   Які з наведених характеристик стосуються АТ ?
1.    Товариство може емітувати облігації.
2.    Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбанні самим товариством.
3.    Засновниками підприємства можуть бути лише юридичні особи.
4.    Засновники зобов’язані бути держателями акцій на суму не меньше 25 % статутного капіталу  протягом усього періоду діяльності підприємства.
5.    Акціонер може продати свої акції лише за згодою решти акціонерів.

Тест 10. Які з наведених характеристик державного підприємства є правильними ?
1.    Державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких суб’єктів підприємницької діяльності.
2.    Рішення про збільшення статутного капіталу ДП приймається трудовим колективом.
3.    Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ДП приймаються міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади.
4.    Розподіл чистого прибутку ДП здійснюється за рішенням трудового колективу.
5.    Кеорівникам, заступникам керівників ДП забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю.

Тест 11. Казенні підприємства...
1)    відповідають за своїми зобов’язаннями коштами та всім іншим майном;
2)    при недостатності коштів та майна відповідальність за ії зобов’язаннями несе відповідний державний орган;
3)     мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням з державними органами;
4)    мають право купувати корпоративні права інших підприємств;
5)    діє за фінансовим планом, затвердженим відповідним міністерством.

Тест 12. Нерезиденти при здійсненні фінансових інвестицій в Україну мають такі пільги...
1)    не сплачують протягом 5 років податок на прибуток;
2)    не сплачують митних платежів при здійсненні внеску у статутний капітал підприємства-резидента;
3)    не сплачують податок на репортрійований прибуток;
4)    не сплачують митних платежів при придбанні за межами України будь-якої сировини, матеріалів та комплектуючих, необхідних для діяльності підприємства з іноземними інвестиціями;
5)    звільнені від сплати ПДВ при реалізації своєї продукції.


 

You have no rights to post comments