Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основи фінансовой діяльності суб’єктів господарювання - Тесты

Основи фінансовой діяльності суб’єктів господарювання - Тесты
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основи фінансовой діяльності суб’єктів господарювання - Тесты

Тест 1. Згідно з П(С)БО до фінансової діяльності підприемства належать такі операції:
1)    одержання довгострокових позичок;
2)    придбання акцій інших підприємств;
3)    придбання облігацій інших підприемств;
4)    сплата дивідендів власникам корпоративних прав;
5)    отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів.
Тест 2. Капітал підприємства характеризує...
1)    джерела фінансування придбання активів;
2)    майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників;
3)    напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів;
4)    зобов’язання підприємства перед кредиторами та власниками;
5)    різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства.
Тест 3. До абстрактного капіталу підприємства належать:
1)    власний капітал;
2)    позичковий капітал;
3)    необоротні активи;
4)    оборотні активи;
5)    грошові кошти.
Тест 4. До внутрішніх джерел формування позичкового капітал підприємства належать:
1)    реструктуризація активів;
2)    дезінвстиції;
3)    наразовані у звітному періоді майбутні витрати і платежі;
4)    емісія облігацій;
5)    комерційні кредити.
Тест 5. Основними крітеріями прийняття рішень у сфері фінансування є такі:
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
Тест 6. Теорема іррелевантності передбачає, що...
1)    вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;
2)    вартість підприємства залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;
3)    вкладати кошти слід у ті інвестиції, очикувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність;
4)    інвестори будуть байдужими жодо співвідношення оборотних та необоротних активів підприємства;
5)    вартість підприємства за задоного рівня ризику визначається лише його потенційною прибутковістю.

Тест 7. Згідно з моделлю оцінки доходності активів (САРМ)...
1)    ринкова ціна окремих акій залежить від іх розрахункового (балансового) курсу;
2)    ціна активів залежить від структури джерел іх придбання;
3)    розмір премії за ризик вкладень в окремі активи дорівнює різниці між очикуваною нормою прибутковості фінансових інструментів та безризиковою процентною ставкою;
4)    кошти слід вкладати лише в безризикові активи;
5)    кошти слід вкладати в ті інвестиції, очикувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність, розрахована за САРМ.

Тест 8. Теорія агентських відносин при фінансуванні досліджує...
1)    конфлікт інтересів між капіталодавцем та капіталоодержувачем, який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні;
2)    агентські послуги фінансових посередників;
3)    оптимізацію фінансових відносин та умови відповідних договорів з метою узгодження інтересів принципала та агента;
4)    способи оцінки доходності активів;
5)    оптимізацію структури капіталу підприємства.

Тест 9. Які з наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (за Г. Марковіцем) ?
1.    Систематичний ризик може бути мінімізований через диверсифікації інвестиційного портфеля.
2.    Вкладення заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт інвестицій є ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в різні об’єкти.
3.    Зменьшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається за рахунок його диверсифікації.
4.    Рішення щодо фінансування та інвестування повинні прийматися узгоджено.
5.    Рівень заборгованості підприємства впливає на ціну залучення фінансових ресурсів.
Тест 10. Згідно з концепцією Марковіца інвестиційний портфель слід формувати за рахнок...
1)    фінансових активів, прибутковість яких перебуває у безпосередній залежності;
2)    активів з максимальним кореляційним зв’язком;
3)    комбінації активів з мінімальним кореляційним зв’язком між рівнями їх рентабельності;
4)    активів з мінімальним рівнем ризику;
5)    акивів із середнім рівнем рентабельності.


 

You have no rights to post comments