Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання

Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання

Бюджети можуть бути складені:
1)    для підприємства загалом;
2)    для структурних підрозділів.
Бюджети підрозділів зводять в основний (зведений) бюджет.
Основний бюджет – це фінансове та кількісне відображення виробничих планів усіх підрозділів підприємства, необхідних для досягнення поставлених цілей. Основний бюджет складається:
-    з операційних бюджетів;
-    із фінансових бюджетів.
Операційний бюджет – це сукупність бюджетів затрат i доходів, які забезпечують складання бюджету прибутку.
До операційних бюджетів належать:
1)    бюджет продажів;
2)    бюджет виробництва;
3)    бюджет прямих матеріальних затрат;
4)    бюджет прямих затрат на оплату праці;
5)    бюджет виробничих накладних затрат;
6)    бюджет запасів па кінець звітного періоду;
7)    бюджет виробничої собівартості готової продукції;
8)    бюджет собівартості реалізованої продукції;
9)    бюджет витрат на збут;
10)    бюджет адміністративних витрат;
11)    бюджет прибутку.
Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які відображають заплановані кошти і фінансовий стан підприємства.
Фінансовий бюджет складаються з:
- бюджету капіталовкладень;
- бюджету коштів;
- бюджетного балансу.

Існують два способи бюджетування: через приріст і „з нуля".
Бюджетування через приріст – це складення бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді. При такому підході фактичні показники минулого періоду коригують з урахуванням цінової і податкової політики держави та інших даних.
Перевагою такого методу є його простота, тому що він не потребує значних затрат на розрахунок. Однак цей метод має суттєвий недолік, тому у процесі бюджетування не аналізують ефективність затрат, а досягнуті результати автоматично переносять на наступний період.
Бюджетування “з нуля” – це метод, при якому кожного разу необхідно робити обґрунтування запланованих витрат так, ніби діяльність здійснюється уперше. Такі переваги бюджетування вимагає від кожного центру бюджетування виявлення проблем та їх розв’язання на стадії планування.
Цей метод є значно дорожчий і потребує значних затрат часу і грошей.
Бюджетування здійснюється, як правило у такій послідовності:
1.    ознайомлення відповідальних за бюджет осіб з основними напрямами політики підприємства;
2.    визначення основних обмежувальних факторів;
3.    обґрунтування та підготовка бюджету прошарків;
4.    складання бюджетів;
5.    обговорення бюджетів із вищим керівництвом;
6.    координація та аналіз обговорених бюджетів;
7.    затвердження бюджетів.


 

You have no rights to post comments