Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи контролінгу

Методи контролінгу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи  контролінгу

Служби  контролінгу  в  процесі  виконання  своїх  функцій  використовують  велику  кількість  методів. Поряд  з  окремими  загальнометодологічними  та  загальноекономічними  методами  використовуються  специфічні. До  перщших  методів  належать  такі, як  спостереження, порівння, групування, аналіз, трендовий  аналіз, синтез, систематизація, прогнозування. До  основних  специфічних  методів  контролінгу  належать:
-    аналіз  точкт  беззбитковості;
-    бенчмаркінг;
-    вартісний  аналіз;
-    портфельний  аналіз;
-    SWOT – аналіз  (аналіз  сильних  і  слабких  місць);
-    ABC – аналіз;
-    XYZ – аналіз;
-    методи  фінансового  прогнозування.
Точка  беззбитковості  характеризуєобсяг  реалізації  продукції  за  якого  прибуток  підприємства  дорівнює  нулю, тобто  виручка  від  реалізації  продукції  відповідає  валовим  затратам  на  її  виробництво  та  реалізацію.
Бенчмаркінг – це  перманентний, безперервний  процес  порівняння  товарів, виробничих  процесів, методів  та  інших  параметрів  досліджуваного  підприємства  з  аналогічними  об’єктами  інших  підприємств  чи  структурних  підрозділів.
Вартісний  аналіз – це  метод  контролінгу, що  полягає  в  дослідженні  функціональних  характеристик  продукції, яка  виробляється, на  предмет  еквівалентності  їх  вартості  та  корисності.
Портфельний  аналіз – ефективний  інструмент  стратегічного  контролінгу. Традиційно  цей  інструмент  використовується  при  оптимізації  портфеля  цінних  паперів  інвестора.
АВС–аналіз  полягає  у  виявленні  та  оцінці  незначного  числа  кількіфсних  величин, які  є  найціннішими  та  мають  найбільшу  питому  вагу  у  загальній  сукупності  вартісних  показників.
SWOT-аналіз  може  здійснюватися  стосовно  підприємства, його  структурних  підрозділів, а  також  у  розрізі  окремиз  видів  продукції. На  основі  результатів  аналізу  ендогенного  середовища  розробляються  рекомендації  щодо:
1)усунення  слабких  місць;
2)ефективного  використання  існуючих  потенціалу.
У  результаті  позитивний  і  негативний  вплив  на  підприємство  ззовні. На  основі  цього  виробляються  пропозиції  стосовно:
3)нейтралізації  можливих  ризиків;
4)використання  додаткових  шансів.
XYZ-аналіз  характеризує  рівномірність  запуску  окремих  видів  сиривини  у  виробництво.


 

You have no rights to post comments