Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг

Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Стратегічний  та  оперативний  фінансовий  контролінг

Під  стратегічним  фінансовим  контролінгом  розуміють  комплекс  функціональних  завдань, інструментів  і  методів  довгострокового  управління  фінансами, вартістю  та  ризиками.
У  рамках  стратигічного  фінансового  контролінгу  зусилля  фінансових  служб  підприємств  концентрується  на  виконанні  таких  основних  завдань:
-    визначення  стратегічних  напрямів  діяльності  підпрємства;
-    визначення  стратегічних  факторів  успіху;
-    визначення  стратегічних  цілей  і  розробка  фінансової  стратегії  підприємства;
-    впровадження  дійової  системи  раннього  попередження  та  реагування;
-    визначення  горизонтів  планування;
-    довгострокове  фінансове  планування:  планування  прибутків  та  збитків, Cash-flow, балансу, основних  фінансових  показників;
-    довгострокове  управління  вартістю  підприємства  та  прибутками  його  власників;
-    забеспечення  інтеграції  довгострокових  стратегічних  цілей  та  оперативних  завдань, які  ставляться  перед  окремими  працівниками  та  структурними  підрозділами.
Найважливішим  завданням  стратегічного  контролінгу  є  забеспечення  життєздатності  підприємства  в  довгостроковому  періоді  на  основі  управління  існуючим  потенціалом  та  створення  додаткових  факторів  успіху. Наявний  у  підприємства  потенціал  розвитку  визначається  такими  основними  факторами:
-    фінансове  забеспечення  та  можливості  залучення  додаткового  капіталу;
-    наявність  кваліфікованого  персоналу;
-    наявність  надійних  і  дешевих  джерел  постачання  сировини  та  метеріалів;
-    наявність  ринків  збуту  продукції;
-    виробничий  потенціал;
-    ефективна  організаційна  структура;
-    висока  якість  менеджменту.
Практика  показує,  що  фінансово-господарська  діяльність  підприємства  залежить  приблизно  на  70 %  від  стратегічної  спрямованості, майже  на  20 % - від  ефективності  оперативного  управління  і  майже  на  10 %  від  якості  виконання  поточних  завдань.  У  цілому  стратегія – це  визначення  основних  довгострокових  цілей  та  завдань  підприємства, прийняття  курсу  дій  і  розподілу  ресурсів, необхідних  для  досягнення  поставлених  цілей. Ефективність  стратегії  визначається  величиною  розриву  між  стратигічними  цілями  можливостями  підприємства.
Головною  метою  оперативного  фінансового  контролінгу  є  организація  системи  управління  досягненням  поточних  фінансових  цілей  підприємства. Взаємозв’язок  бюджетування  та  бюджетного  контролю  характеризує  основний  зміст  оперативного  контролінгу, який, власне, полягає  в  систематичному  порівнянні  фактичних  показників  діяльності  підприємства  із  запланованими  та  подальшому  аналізі  відхилень.


 

You have no rights to post comments