Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність, необхідність  та  основні  завдання  фінансового  контролінгу

Однією  з  причин  виникнення  кризової  ситуації  на  багатьох  українських  підприємствах  є  низький  рівеньменеджменту. Саме  некваліфіковані  та  помилкові  дії  керівництва  привели  велику  кількість  суб’єктів  господарювання  на  межу  банкрутства. Істотним  фактором, який  зумовлює  прийняття  неправельних  управлінських  рішень, є  відсутність  на  вітчизняних  підприємствах  ефективної  системи  контролінгу.
Контролінг – це  спеціальна  саморегулююча  система  методів  та  інструментів, яка  спрямована  на  функціональну  підтримку  менеджменту  підприємства  і  включає  інформаційне  забеспечення, планування, координацію, контрлоль  і  внутрішній  консалтинг.
Фінансовий  контролінг  зорієнтований  на  функціональну  підтримку  фінансового  менеджменту, що  визначає  його  зміст  та  основні  завдання. Провідною  метою  фінансового  контролінгу  є  орієнтація  управлінського  процесу  на  максимізацію  прибутку  та  вартості  капіталу  власників  при  мінімізації  ризику  і  збереженні  ліквідності  та  платоспроможності  підприємства. для  досягнення  цієї  мети  фінансовий  контролінг  вирішує  цілий  ряд  функціональних  завдань.
Система  контролінгу, орієнтована  на  максимізацію  вартості  на  VEBA  AG. З  метою  приведення  у  відповідальність  организації  менеджменту  підприємства  до  вимог  ринку  капіталів  на  підприємстві, починаючи  з  1993р., була  впроваджена  вартісно  орієнтована  система  контролінгу, яка  постійно  вдосконалюється. Система  контролінгу  підсилює  вартісні  орієнтири  керівництва  підприємством  через:
1)    чітку  сегментацію  сфер  діяльності  підприємства;
2)    систематичний  аналіз  конкурентоспроможності  та  ринкової  інформації;
3)    завершений  цикл  планування, який  включає  річне  бюджетування, інвестиційне, середньострокове  та  стратегічне  планування;
4)    стандартизовану  систему  звітності, в  т.ч.  в  розрізі  окремих  структурниз  підрозділів;
5)    розрахунок  та  аналіз  вартісних  показників.
Найважливішими  цільовими  показниками  концепції  контролінгу  є  рентабельність  капіталу  (ROI)  та  Cash-flow. У  рамках  системи  контролінгу  починаючи  з  1995р.  на  підприємстві  в  розрізі  окремих  полів  діяльності  розраховується  вартість  капіталу. Порявняння  вартості  капіталу  із  рентабельністю  окремих  полів  бізнесу  показує, які  з  них  отримали  додакову  вартість, а  які  зменшили. Центри  прибутковості, що  є  санаційно  неспроможними, недоцільно  підтримувати.


 

You have no rights to post comments