Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розрахунки  при  здійсненні  зовнішньоекономічних  операцій

Законодавством  України  визначено, що  у  розрахкнках  між  резидентами  і  нерезидентами  в  межах  торговельного  обороту  як  засіб  платежу  використовується  іноземна  валюта, яка  перераховується  лише  через  уповноважені  банки.
Резиденти, які  купуютиь  іноземну  валюту  через  уповноважені  банки  для  забеспечення  виконання  зобов’язань  перед  нерезидентами, повинні  здійснювати  перерахування  таких  сум  протягом  5  робочих  днів  з  моменту  зарахування  цих  сум  на  валютні  рахунки  резидентів. У  разі  порушення  згаданих  термінів  перерахування  коштів  придбана  валюта  продається  уповноваженими  банками  5  робочих  днів  на  міжбанківському  валютному  ринку  України. При  цьому  позитивна  курсова  різниця, що  може  виникнути  за  такою  операцією, щоквартально  направляється  до  Державного  бюджету  України, а  негативна  курсова  різниця  відноситься  на  результати  господарської  діяльності  резидента.
Виручка  резидентів  в  іноземній  валюті  підлягає  зарахуванню  на  їх  валютні  рахунки  в  уповноважених  банках  у  терміни  виплати  заборгованостей, зазначені  в  контрактах, але  не  пізніше  90  календарних  днів  з  дати  митного  оформленняпродукції, що  експортується, а  в  разі  експорту  робіт, прав  інтелектуальної  власності – з  моменту  підписання  акта  або  іншого  документа, що  засвідчкє  виконання  робіт, надання  послуг, експорт  прав  інтелектуальної  власності. Перевищення  зазначеного  терміну  потребує  індивідуальної  ліцензії  НБУ.
Платіжні  ризики – це  основна  група  ризиків  при  здійсненні  зовнішньоекономічних  операцій. До  неї  належать  численні  ризики, пов’язані  з  виникненням  безнадійної  чи  простроченої  дебіторської  заборгованості  як  в  експортера, так  й  імпортера, з  чого  випливає  ризик  сплати  пені  за  порушення  строків  розрахунків  в  іноземній  валюті.
Так, для  експортера, зважаючи  на  їх  вигідність, рекомендується  такі  форми  розрахунків:
1)    авансовий  платіж;
2)    безвідзивний  документарний  акредитив;
3)    документарне  інкасо.
Для  імпортера, зважаючи  на  їх  вигідність, рекомендується  такі  форми  розрахунків:
1)    платіж  після  отримання  товарів;
2)    документарне  інкасо;
3)    документарний  акредитив.
А  разі, якщо  домовленості  щодо  авансових  розрахунків  досягти  не  вдалося, максимальне  забеспечення  платежів  для  експортера  досягається  при  відкритті  покупцем  безвідзивного  документарного  акредитива.
За  документарного  інкасо  банк  бере  на  себе  зобов’язання  з  одержання  належної  експортеру  суми  проти  передачідокументів, згідно  із  заздалегіть  узгодженим  переліком. На  відміну  від  акредитивної  форми  розрахунків  у  разі  використання  документарного  інкасо  продавець  відвантажує  товар  на  користь  покупця  без  здійснення  ним  попереднього  резервування  коштів  на  окремому  рахунку.
На  відміну  від  експортера, для  імпортера  розрахунки  з  використанням  документарного  інкасо  є  прийнятнішими,  ніж  акредитивна  форма.
Форфейтинг – це  спосіб  фінансування  зовнішньоекономічних  операцій, який  полягає  в  купівлі  в  експортера  експортних  вимог  форфейтером  з  виключенням  права  регресу  (зворотньої  вимоги).


 

You have no rights to post comments