Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Органи управління фінансами, їх функції

Органи управління фінансами, їх функції
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Органи управління фінансами, їх функції

Загальне управління фінансами в Україні відповідно до її Конституції покладено на вищі органи державної влади - Верховна Рада, апарат президента. Оперативне управління фінансами здійснює фінансовий апарат. З його допомогою держава керує фінансовою діяльністю в усіх структурних підрозділах народного господарства. Саме фінансовий апарат виконує роботу з оперативного фінансового планування, обліку і аналізу, контролю і регулювання, складання та виконання фінансових планів.
Управління фінансами на підприємствах та в галузях народного господарства здійснюють фінансові відділи та служби підприємств, організацій та установ, а також фінансові відділи та управління збережених міністерств і відомств. Сферою страхових відносин управляють спеціальні страхові структури. Всю роботу з управління державними фінансами здійснюють Міністерство фінансів, його нижчестоящі органи, а також Державна податкова адміністрація.
Правильна організація управління фінансами має першорядне значення для їх використання. Значною мірою ефект оперативного управління фінансами залежить від того, як організована робота суб'єктів управління - фінансових органів, податкових адміністрацій, страхових структур та численного апарату фінансових підрозділів в галузях народного господарства. Ступінь організації фінансового апарату повинна бути високою. Це висуває підвищені вимоги до кваліфікації та компетентності всіх працівників фінансових структур. Центральне місце в Мінфіні займають Бюджетне управління та Управління виконання бюджету (казначейство). У складі Міністерства організовані структурні підрозділи, властиві ринковій економіці: управління податкових реформ; управління державних цінних паперів та фінансового ринку; управління фінансування програм розвитку сільського господарства; управління фінансових програм розвитку виробничої інфраструктури та споживчого ринку; управління фінансування програм розвитку сфери матеріального виробництва та конверсії.
Важливе місце в структурі апарату Міністерства займають: управління фінансування соціальної сфери та науки; управління фінансування оборони, правопорядку і безпеки; контрольно-ревізійне управління; управління валютно-фінансового регулювання; управління методології бухгалтерського обліку і звітності та ін
У порівнянні з попередніми структурами республіканського апарату, нинішня характеризується значними змінами, спрямованими на підвищення дієвості державного управління фінансами. Ці зміни базуються, з одного боку, на посиленні регулюючих засад в управлінні, з іншого - на широкому впровадженні економічних методів управління в умовах розширення самостійності місцевих Рад народних депутатів, підприємств, об'єднань і організацій. Найважливішими функціями Державної податкової адміністрації України є:
- Контроль за дотриманням податкового законодавства;
- Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесків у бюджет всіх державних податків та інших платежів;
- Підготовка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
Державна податкова адміністрація має вертикальну структуру: їй підпорядковані податкові адміністрації в областях, а їм - податкові адміністрації виконкомів Рад народних депутатів, які функціонують самостійно, бо не входять до складу місцевих фінансових органів, а підпорядковуються вищестоящим ланкам системи.
Працівники фінансових органів в умовах економіки, що трансформується країни повинні виступати не в традиційному вигляді контролера-ревізора, а в якості партнера працівників фінансових служб галузей народного господарства. Виключається дріб'язкова фінансова регламентація, зайва опіка підприємства, виробничого об'єднання. З цією метою у фінансових органах відмовилися від вузькогалузевий спрямованості структурних підрозділів апарату.


 

You have no rights to post comments