Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальне поняття про управління фінансами

Загальне поняття про управління фінансами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальне поняття про управління фінансами

Важливою областю управлінської діяльності є управління фінансами; здійснює його спеціальний апарат з допомогою особливих прийомів і методів, в тому числі різноманітних стимулів і санкцій. Мистецтво управління полягає у виборі найбільш ефективного методу з числа наявних або створення умов для раціонального використання застосовуваних методів з метою якнайшвидшого вирішення поставленого завдання.
В управлінні фінансами, як і в будь-який інший керованій системі, виділяються об'єкти і суб'єкти управління. В якості об'єктів виступають різноманітні види фінансових відносин; суб'єктами є ті організаційні структури, які здійснюють управління. Відповідно до класифікації фінансових відносин по їхніх сфер виділяють 3 групи об'єктів:
- Фінанси підприємств (установ, організацій);
- Страхові відносини;
- Державні фінанси.
Їм відповідають такі суб'єкти управління: фінансові служби (відділи) підприємств (організацій, установ), страхові органи та податкові адміністрації.
Сукупність всіх організаційних структур, які здійснюють управління фінансами, називається фінансовим апаратом.
Суб'єкти управління використовують в кожній сфері і кожній ланці фінансових відносин специфічні методи цілеспрямованого впливу на фінанси. Разом з тим, їм притаманні і єдині прийоми і способи управління. Так, в управлінні фінансами виділяють декілька функціональних елементів: планування; оперативне управління; контроль.
У ході планування будь-який суб'єкт господарювання всебічно оцінює стан своїх фінансів, виявляє можливості збільшення фінансових ресурсів, напрямки їх найбільш ефективного використання. Управлінські рішення в процесі планування приймаються на основі аналізу фінансової інформації, яка у зв'язку з цим повинна бути достатньо повною і достовірною. Достовірність та своєчасність отримання інформації забезпечують прийняття обгрунтованих рішень. Фінансова інформація базується на бухгалтерській, статистичній та оперативної звітності.
Оперативне управління подає собою комплекс заходів, що розробляються на основі оперативного аналізу складається фінансової і мета одержання максимального ефекту при мінімумі витрат з допомогою перерозподілу фінансових ресурсів. Основний зміст оперативного управління зводиться до маневрування фінансовими ресурсами з метою ліквідації «вузьких» місць, вирішення знову виникаючих задач і т. п.
Контроль, як елемент управління, здійснюється і в процесі планування, і на стадії оперативного управління. Він дозволяє зіставити фактичні результати від використання фінансових ресурсів з плановими, виявити резерви зростання фінансових ресурсів, намітити шляхи більш ефективного господарювання.
Розрізняють стратегічне, або загальне управління фінансами, і оперативне. Стратегічне управління фінансами виражається у визначенні фінансових ресурсів через прогнозування на перспективу, встановленні обсягу фінансових ресурсів на реалізацію цільових програм та ін Воно здійснюється органами державного і економічного (господарського) управління: Верховною Радою України, апаратом Президента, Міністерством фінансів та ін Оперативне управління фінансами - головна функція апарату фінансової системи: Мінфіну, фінансових управлінь (відділів) місцевих Рад, дирекцій позабюджетних фондів, страхових організацій, фінансових служб підприємств та організацій.
Науковий підхід до управління фінансами як при їх стратегічному, так і при оперативному управлінні визначає багатоплановий характер і системний підхід до управління ними в кожній сфері фінансових відносин, в кожній ланці. При виробленні управлінських рішень фінансового характеру, що оформлюються в юридичних законах, фінансових прогнозах і планах, постановах і ін враховуються:
- Вимоги економічних юридичних законів;
- Результати економічного аналізу не тільки підсумків минулого господарського періоду, але й перспективи;
- Економіко-математичні методи і автоматизовані системи управління фінансами; раціональне поєднання економічних та адміністративних методів управління.


 

You have no rights to post comments