Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Становлення і розвиток аудиторського контролю

Становлення і розвиток аудиторського контролю
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Становлення і розвиток аудиторського контролю

Широкий розвиток горизонтальних господарських зв'язків між підприємствами, в т. ч. і на міжнародному рівні, комерційних структур у банківському та страховому справі обумовлюють значне підвищення вимог до об'єктивності та обгрунтованості оцінки фінансового стану, як самого хозоргана, так і його контрагентів. Однією з передумов вирішення цього завдання виступає функціонування інституту аудиторства.
Аудитор - не державний службовець, а незалежний бухгалтер-ревізор, висококваліфікований фахівець у галузі фінансів, обліку і контролю. Вони об'єднані в Асоціацію аудиторів.

Виділяється два види аудиту - зовнішній і внутрішньофірмовий.
Внутрішньофірмовий аудит здійснюється внутрішньофірмової аудиторської службою, що функціонує як на рівні центрального керівництва фірми, так і на рівні філій, дочірніх компаній тощо
Внутрішньофірмовий аудит спрямований на підвищення ефективності управлінських рішень щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою максимізації рентабельності і прибутку. У його завдання входить: перевірка дотримання принципів і правил бухгалтерського обліку при підготовці щорічної звітності; опрацювання рекомендацій зовнішніх аудиторів; консультування керівництва фірми з усіх питань фінансової стратегії підприємства; перевірка своєчасності, надійності і точності фінансової інформації, підготовленої для керівництва філіями центральних органів; аналіз адекватності та ефективності заходів щодо забезпечення збереження активів, виявлення резервів економії ліквідних коштів; визначення ефективності діяльності фірми або філії і т.п.
Зовнішній аудит виконують спеціальні аудиторські фірми за договором з державними, податковими та іншими органами, підприємствами, банками, іноземними партнерами, акціонерами, страховими товариствами і т.д. Основним їх завданням є встановлення фінансової звітності об'єктів, що перевіряються, а також розробка рекомендацій щодо усунення наявних недоліків у діяльності госпорганів, поліпшенню їх фінансово-господарської діяльності і комерційних результатів.
Для досягнення поставлених завдань і цілей аудиторські фірми здійснюють: фінансові експертизи; перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств; контроль за правильність визначення доходів, що підлягають оподаткуванню; запобігання їх заниження та можливість уникнення стягнення штрафних санкцій; консультування з питань організації обліку та управління, складання звітності, проблем оподаткування; перевірку правильності та ефективності внутрішньофірмового фінансового контролю та аудиту.
В цілому, область аудиторських послуг дуже значна. До неї можна віднести також: постановку і організацію бухгалтерського обліку; підготовку документів, необхідних при створенні СП або АТ; посередництво в укладенні торгових угод; попередній та наступний контроль за укладеними договорами і контрактами; сприяння вітчизняним та іноземним партнерам при переговорах про співпрацю, засновництві; роз'яснення питань фінансово-банківського, податкового, страхового та ін видів законодавства.
Можна виділити кілька етапів аудиторської перевірки. Початковий, або підготовчий, етап включає дії аудитора, що забезпечують вірогідність і ефективність аналізу: підбір, систематизація і порівнянність різних показників звітності. На другому етапі виконується велика кількість різних аналітичних розрахунків. Третій етап зводиться до узагальнення результатів і формулювання експертно-аудиторської оцінки.
На основі перевірки та аналізу фінансового стану аудитори повинні в офіційній формі засвідчити обгрунтована думка про кінцеві результати діяльності контрольованих економічних об'єктів за певний період. При цьому вони, як правило, беруть зобов'язання проведені перевірки оформляти аудиторським висновком, до якого додаються документальні результати проведених досліджень, аналізів, експертиз, в сукупності дають чітке уявлення про те, на підставі яких даних сформульовано думку аудитора.
Професійні послуги аудиторських фірм є платними, а самі фірми функціонують як госпрозрахункові організації зі статусом юридичної особи. Це забезпечує реалізацію головної відмінності інституту аудиторства від інших форм організації фінансового контролю - його повну, в т.ч. економічну, незалежність від державних і відомчих управлінських структур.


 

You have no rights to post comments