Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Види, форми і методи проведення фінансового контролю

Види, форми і методи проведення фінансового контролю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Види, форми і методи проведення фінансового контролю

Фінансовий контроль можна умовно класифікувати за різними критеріями:
1.Времені проведення:
- Попередній;
- Поточний (оперативний);
- Наступний.
2.Суб 'екти контролю:
- Президентський;
- Контроль представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування;
- Контроль виконавчих органів влади;
- Контроль фінансово-кредитних органів;
- Відомчий;
- Внутрішньогосподарський;
- Аудиторський.
3.Сфере фінансової діяльності:
- Бюджетний;
- Податковий;
- Валютний;
- Кредитний;
- Страховий;
- Інвестиційний;
- Контроль за грошовою масою.
4.Форма проведення:
- Обов'язковий (зовнішній);
- Ініціативний (внутрішній).
5.Методи проведення:
- Перевірки;
- Обстеження;
- Нагляд;
- Аналіз фінансової діяльності;
- Спостереження (моніторинг);
- Ревізії.
Розглянемо основні форми і методи проведення фінансового контролю:
1.Предварітельний фінансовий контроль проводиться до здійснення фінансових операцій і має важливе значення для попередження фінансових порушень (макрорівень - бюджети, фінансові плани; мікрорівень - плани та кошториси, кредитні і касові заявки, прогнозні баланси, фінансові розділи бізнес-планів).
2.Текущій (оперативний) фінансовий контроль проводиться в момент здійснення грошових угод, видачі позичок, субсидій і т.д. Попереджає можливі зловживання при отриманні та витрачання коштів. Велику роль у цьому відіграють бухгалтерські служби.
3.Последующій фінансовий контроль проводиться шляхом аналізу і ревізії звітної фінансової і бухгалтерської документації, призначений для оцінки результатів фінансової діяльності, порівняння фінансових витрат із прогнозованими і т.д.
4.Проверка - захід, спрямований на розгляд окремих питань фінансової діяльності із зазначенням заходів для усунення виявлених порушень.
5.Обследованіе: на відміну від перевірки, охоплює більш широкий спектр фінансово-економічних показників обстежуваного економічного суб'єкта для визначення його фінансового стану і можливих перспектив розвитку.
6.Надзор: виробляється контролюючими органами за економічними суб'єктами, що отримали ліцензію на той чи інший вид фінансової діяльності і припускає дотримання ними встановлених правил і нормативів.
7.Аналіз фінансової діяльності: як різновид фінансового контролю припускає детальне вивчення періодичної або річної фінансово-бухгалтерської звітності з метою загальної оцінки результатів фінансової діяльності, оцінки фінансового стану та забезпеченості власним капіталом і ефективності його використання.
8.Наблюденіе (моніторинг) - постійний контроль з боку кредитних організацій за використанням виданої позики та фінансового станом підприємства-клієнта.
9.Ревізія - найбільш глибокий і всеосяжний метод фінансового контролю. Це повне обстеження фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта з метою перевірки її законності, правильності, доцільності та ефективності.
Ревізії можуть бути:
- Повні;
- Часткові;
- Комплексні;
- Тематичні;
- Планові;
- Позапланові;
- Документальні;
- Фактичні.
Ревізії проводяться органами управління щодо підвідомчих підприємств і установ, а також різними державними і недержавними органами контролю (КРУ Мінфіну, Казначейства, Центробанк, аудиторські служби). Результати ревізії оформляються актом, на підставі якого приймаються заходи щодо усунення порушень, відшкодуванню матеріального збитку і залученню винних до відповідальності.


 

You have no rights to post comments