Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Управління державним боргом

Управління державним боргом
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Управління державним боргом

Під управлінням державним боргом розуміється сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов вже випущених позик, визначення умов і випуску нових державних цінних паперів.
Виплата доходів по позиках та їх погашення зазвичай проводяться за рахунок бюджетних коштів. Проте в умовах значного зростання державної заборгованості і наростаючих бюджетних труднощів країна може вдатися і до рефінансування державного боргу. Під рефінансуванням розуміється погашення старої державної заборгованості шляхом випуску нових позик.
На досягнення ефективності державного кредиту спрямовані такі заходи в галузі управління державним боргом, як конверсія, консолідація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення і анулювання позик.
Під конверсією зазвичай розуміється зміну прибутковості позик. В цілях зниження витрат з управління державним боргом держава найчастіше знижує розмір виплачуваних відсотків по позиках. Однак не виключено і підвищення прибутковості державних цінних паперів для кредиторів.
Держава зацікавлена ​​в отриманні позик на тривалі терміни. Збільшення терміну дії вже випущених позик може бути досягнуто за рахунок консолідації державного боргу. Таким чином, під консолідацією розуміється зміна умов позик, пов'язане з їх термінами.
Уніфікація держпозик проводиться разом з консолідацією, але може бути проведена і поза нею. Уніфікація позик - це об'єднання кількох позик в один, коли облігації раніше випущених позик обмінюються на облігації нової позики. Такий захід передбачає зменшення кількості видів звертаються одночасно цінних паперів, що спрощує роботу і скорочує витрати держави по системі державного кредиту.
У виняткових випадках уряд може провести обмін облігацій за регресивним співвідношенням, тобто коли декілька раніше випущених облігацій прирівнюються до однієї нової облігації.
Відстрочка погашення позики або всіх раніше випущених позик проводиться в умовах, коли подальший активний розвиток операцій з випуску нових позик не має фінансової ефективності для держави. У таких випадках більша частина надходжень від реалізації облігацій нових позик направляється на виплату відсотків і погашень за раніше випущеними позиками. Щоб розірвати це порочне коло уряд оголошує про відстрочення погашення позик, яка відрізняється від консолідації тим, що при відстрочці не тільки відсуваються терміни погашення, а й припиняється виплата доходів. Під час консолідації позик власники облігацій продовжують одержувати по них свій дохід.
Конверсія, консолідація, уніфікація державних позик та обмін облігацій держави зазвичай здійснюються тільки щодо внутрішніх позик. Що стосується відстрочки погашення зобов'язань, то ця міра можлива і по відношенню до зовнішньої заборгованості. Відстрочка погашення зовнішніх позик, як правило, проводиться за погодженням з кредиторами. При цьому відстрочка погашення боргу може і не спричинити припинення виплати відсотків по ньому.
Під анулюванням державного боргу розуміється міра, в результаті якої держава повністю відмовляється від зобов'язань за випущеними позиками. Анулювання цінних паперів держави може проводитися з двох причин:
- Анулювання держборгу оголошується в разі фінансової неспроможності держави (банкрутства);
- Анулювання заборгованості може бути наслідком приходу до влади нових політичних сил, які відмовляються визнати фінансові зобов'язання попередньої влади.
Важливою є сфера управління державним боргом, пов'язана з визначенням умов і випуском нових позик. При визначенні умов емісії позик, головними з яких є рівень дохідності цінних паперів для кредиторів, строк дії позик, спосіб виплати доходів, держава зобов'язана керуватися не лише інтересами досягнення максимальної фінансової ефективності позик, а й враховувати реальну кон'юнктуру на фінансовому ринку.
Виготовлення, зберігання і розсилка облігацій державних позик покладено на відповідні підрозділи міністерства фінансів, реалізація цінних паперів держави - на банківську систему.
Зовнішні облігаційні позики на іноземних грошових ринках від імені держави - позичальника розміщуються, як правило, банківськими консорціумами. За цю послугу вони стягують комісійну винагороду. Міжурядові позики звичайно є безоблігаційними. Всі умови міжурядових позик фіксуються в спеціальних угодах (рівень відсотка, валюта надання та погашення позики ін умови).
1 лютого 1996 КМУ прийняв постанову про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1996 року.
Держоблігації виготовляються у вигляді бланків спеціального зразка, які мають ступінь захисту. До державної облігації додається купонний лист на виплату відсотків.
Розміщення держоблігацій здійснюється на добровільній основі серед фізичних та юридичних осіб.
Кошти, що надходять від розміщення держоблігацій, зараховуються до Держбюджету на окремий рахунок.
Операції, пов'язані з розміщенням та погашенням державних облігацій, здійснюються через відділення НБУ, а також комерційні банки - ділери, які виконують відповідні операції у порядку і на умовах, визначених НБУ.

 

You have no rights to post comments