Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Обчислення та справляння податкових платежів

Обчислення та справляння податкових платежів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Обчислення та справляння податкових платежів

Податкова система України має таку структуру: перш за все податки поділяються на прямі і непрямі.
Податкові платежі служать основною складовою доходної частини державного бюджету.
Податки - це обов'язкові платежі, що стягуються державою з юридичних і фізичних осіб.
Принципи оподаткування наступні:
1.Рвномерность.
2.ОПРЕДЕЛЕНІЕ.
3.Удобство.
4.Дешевізна.
Податкова система - це сукупність податків, що стягуються, а також методи і форми побудови податків. Виступає як форма мобілізації державою фінансових ресурсів для утримання державного апарату і надання послуг населенню.
Податкова політика - діяльність держави в галузі використання податків, яка полягає у виробленні концепцій їх розвитку та принципів їх організації.
Податковий механізм - сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава надає йому юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його.
Податки виконують функції:
а) фіскальну;
б) розподільчу;
в) регулюючу
г) контролюючу;
д) стимулюючу.
Залежно від різних ознак податки поділяються на такі групи:
1.От об'єкта обкладання:
а) прямі (встановлюються на дохід і майно фізичних та юридичних осіб, які виробляють сплату податків. Основними видами прямих податків є реальні й особисті податки);
б) непрямі (податки на товари та послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни товарів, до тарифів, послуг та видами діяльності).
У свою чергу непрямі податки виступають в 3-х видах:
- Акциз;
- Фіскальні монопольні податки;
- Митні збори.
2.От органу, що здійснює стягування і розпорядження податком:
а) державні (встановлюються і стягуються центральними органами управління);
б) місцеві (встановлюються і стягуються місцевими органами управління на відповідній території).
3.Від порядку використання:
а) загальні (податки знеособлені і надходять в єдину касу держави, яке і визначає подальший порядок їх застосування, як правило, на загальнодержавні заходи);
б) спеціальні (цільові) (використовуються для строго визначених функцій - соціальне страхування, пенсійне забезпечення, інноваційний фонд і т. д.).
Головним серед податків з юридичних осіб є податок на прибуток підприємств. Його застосування викликано тим, що в умовах ринкового господарства роль прибутку істотно зростає, вона стає найважливішим об'єктом впливу держави. Податок на прибуток складає в даний час 30% від балансового прибутку.
Банки та інші кредитні установи, що здійснюють свою діяльність на комерційних засадах, сплачують до бюджету прибутковий податок. Система прибуткового оподаткування поширюється також на страхові організації, які отримують доходи від страхових видів діяльності.
Важливе місце в податковій системі країни займають платежі за природні ресурси: земельний податок, податок на воду, лісовий дохід і ін Одні з них вносяться з прибутку, інші за рахунок собівартості; значення цих платежів в тому, що вони грають на тільки фіскальну роль, а й стимулюючу, орієнтуючи суб'єктів господарювання на більш ефективне використання відповідних видів ресурсів. Тим часом, останні далеко не безмежні і в силу відносного зменшення стають все дорожчими.
У податки, що стягуються з фізичних осіб, входить, насамперед, прибутковий податок. Прибутковий податок нараховується на фактично нараховану заробітну плату; для сумісників ставка прибуткового податку становить 20% від заробітної плати.
Прибуткові оподаткування фізичних осіб доповнюється справлянням податку на майно, який в умовах переходу до ринку виконує не тільки фіскальну роль, але і служить своєрідним психологічним фактором, що впливає на поведінку платника, який усвідомлює себе власником.
У податковій системі країни існує податок зі спадщини, яким обкладається майно, що переходить громадянам у порядку спадкування або дарування. Також в цю групу входять цільові збори, збір за паркування автомобілів та інші податки.
В українській системі оподаткування, поряд з прямими, використовуються і непрямі, найбільшим серед яких є податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ - це частина новоствореної вартості, яка вноситься до бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт і послуг. ПДВ включається до ціни товарів, робіт, послуг за ставкою 20% до оподатковуваного обороту не включається ПДВ і за ставкою 16,67% до оподатковуваного обороту з ПДВ.
Одночасно з ПДВ в системі непрямого оподаткування використовуються також різні акцизи, що встановлюються на окремі групи і види товарів. Акцизний збір являє собою непрямий податок на високорентабельні і монопольні товари, що включається до ціни цих товарів. Перелік цих товарів та розміри акцизного збору затверджуються Кабміном.
У систему непрямого оподаткування включаються і митні збори; ними обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на територію країни і вивозяться за її межі. Їх величина визначається або у відсотках до митної вартості товару, або в абсолютному розмірі на одиницю оподатковуваних товарів.
У харківській області діють такі податки і збори:
- Комунальний податок;
- Податок на воду;
- Готельний збір;
- Податок на рекламу;
- Збір за паркування і т. д.
Зараз істотно підвищується відповідальність платника за виконання фінансових зобов'язань перед державою. За кожен день прострочення платежу стягується пеня, з юридичних осіб - у безспірному порядку; з фізичних осіб - по суду. За приховування і заниження доходів, що підлягають оподаткуванню, накладаються штрафи. Податкова інспекція має право порушувати клопотання про заборону суб'єкту господарювання займатися підприємницькою діяльністю; пред'являти до суду та арбітраж різного роду позови; накладати адміністративні штрафи на посадових осіб та громадян, винних у порушенні законодавства.


 

You have no rights to post comments