Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність і роль державного бюджету в економічних процесах

Сутність і роль державного бюджету в економічних процесах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність і роль державного бюджету в економічних процесах

Центральне місце в системі фінансів країни займає державний бюджет. Його економічний зміст визначається системою господарювання, сутністю і функціями держави, дією економічних законів, що склалися виробничими відносинами.
Як економічна категорія державний бюджет виражає фінансові відносини, пов'язані з утворенням і використанням фонду грошових ресурсів країни. Бюджетні відносини охоплюють основні елементи вартості сукупного суспільного продукту і різні напрямки його використання.
За економічною сутністю державний бюджет - це грошові відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу у зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, соціально-культурних заходів, потреб оборони та державного управління.
До числа його особливостей відносяться наступні:
- Державний бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов'язаної з відокремленням частини національного доходу в руках держави та її використанням з метою задоволення потреб усього суспільства й окремих його територіальних формувань;
- За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу, рідше національного багатства між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності;
- Пропорції бюджетного перерозподілу вартості в більшій мірі, ніж у інших ланок фінансів, визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку;
- Область бюджетного розподілу займає центральне місце в складі державних фінансів, що обумовлено ключовим положенням бюджету у порівнянні з іншими ланками;
Сутність державного бюджету, як економічної категорії, реалізується через розподільну і контрольну функції.
Так, зміст розподільчої функції бюджету визначається процесами перерозподілу фінансових ресурсів між різними підрозділами суспільного виробництва. Основним об'єктом бюджетного перерозподілу є чистий дохід, а проте це не виключає можливості перерозподілу через бюджет і частини вартості національного багатства.
Контрольна функція полягає в тому, що бюджет об'єктивно відображає економічні процеси, що протікають в структурних ланках економіки. Завдяки цій властивості бюджет може «сигналізувати» про те, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, чи відповідає розмір централізуемих ресурсів держави обсягом його потреб та ін
Бюджетний механізм є активним інструментом реалізації бюджетної політики держави. Через бюджетні показники можна слідкувати за перебігом економічних і соціальних процесів, розцінюючи відхилення фактичних даних від раніше запланованих як своєрідні сигнали для прийняття оперативних рішень.
У перспективі роль державного бюджету у соціальних процесах буде посилюватися. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з позабюджетними фондами є фінансовою базою здійснення соціальних перетворень, переходу на новий, більш високий рівень соціального обслуговування населення країни. Крім того, державний бюджет покликаний нівелювати соціальні наслідки розшарування громадян за їх матеріальному достатку, що викликано переходом до ринкових умов господарювання. З переходом до ринку бюджет стає одним з головних інструментів держави в проведенні економічної та соціальної політики.


 

You have no rights to post comments