Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Складові фінансової системи

Складові фінансової системи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Складові фінансової системи

Фінансова система - це сукупність фінансових відносин. За своєю природою фінансові відносини є розподільчими, причому розподіл вартості здійснюється, насамперед, по суб'єктах. Суб'єкти формують грошові фонди цільового призначення в залежності від того, яку роль вони грають в суспільному виробництві: є безпосередніми його учасниками, організують чи страховий захист або здійснюють державне регулювання. Саме роль суб'єкта в суспільному виробництві виступає в якості першого об'єктивного критерію класифікації фінансових відносин. Відповідно до нього в загальній сукупності фінансових відносин можуть бути виділені три крупні сфери: фінанси підприємств, установ і організацій; страхування; державні фінанси.
Всередині кожної з названих сфер виділяються ланки залежно від характеру діяльності суб'єкта, що виявляє визначальний вплив на склад і призначення цільових грошових фондів. Цей критерій дозволяє виділити в сфері фінансів підприємств (установ, організацій) такі ланки, як фінанси підприємств, що функціонують на комерційних засадах; фінанси установ і організацій, що здійснюють некомерційну діяльність; фінанси громадських об'єднань. У страховій сфері, де характер діяльності визначає специфіку об'єкту страхування, в якості ланок виступають: соціальне страхування, майнове і особисте страхування, страхування відповідальності, страхування підприємницьких ризиків. У сфері державних фінансів - державний бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит.
Сфери і ланки фінансових відносин взаємопов'язані, утворюючи в сукупності єдину фінансову систему.
Різні ланки фінансової системи обслуговують різні види фінансового розподілу. Внутрігосподарське - обслуговується фінансами підприємств, внутрішньогалузеве - фінансами підприємств, концернів, асоціацій, міжгалузеве і міжтериторіальне - державним бюджетом, позабюджетними фондами.
Кожна ланка фінансової системи, у свою чергу, підрозділяється на подзвенья у відповідності з внутрішньою структурою містяться в ньому фінансових взаємозв'язків. Так, у складі фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах, в залежності від галузевої спрямованості, можуть бути виділені фінанси промислових, сільськогосподарських, торговельних, транспортних підприємств і т. д., а в залежності від форми власності - фінанси державних підприємств, кооперативних, акціонерних , приватних та ін Галузеві і економічні особливості підприємств, що функціонують на комерційних засадах, виявляють істотний вплив на організацію фінансових відносин, склад формуються грошових фондів цільового призначення, порядок їх утворення та використання.
У сфері страхових відносин кожна з ланок, представлене галуззю страхування, поділяється за видами страхування. У складі державних фінансів угруповування фінансових відносин всередині ланок здійснюється у відповідності з рівнем державного управління.
Одним з головних ланок фінансової системи є державний бюджет. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, що перерозподіляється фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найбільші доходи і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов'язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, гарантій, забезпечуючи тим самим нормальне функціонування інших ланок фінансової системи.
Ще однією важливою ланкою є місцеві фінанси, роль і вплив яких підвищується. Центральну роль у цій ланці грають місцеві бюджети, які не входять до складу державного бюджету і мають певну самостійність. Місцеві бюджети служать провідником соціальної політики центральних властей. Найбільш поширеними джерелами їх формування є податки, відрахування з бюджету, спеціальні внески.


 

You have no rights to post comments