Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст і значення фінансової політики

Зміст і значення фінансової політики
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Зміст і значення фінансової політики

У будь-якому суспільстві держава використовує фінанси для здійснення своїх функцій і завдань, досягнення певних цілей. Важливу роль у реалізації поставлених цілей відіграє фінансова політика. У процесі її вироблення і втілення в життя забезпечуються умови виконання завдань, що стоять перед суспільством; вона виступає активним знаряддям впливу на економічні інтереси. Фінансова політика включає наступні найважливіші ланки:
- Вироблення науково обгрунтованих концепцій розвитку фінансів. Вони формуються на основі вивчення вимог економічних законів, всебічного аналізу стану розвитку господарства, перспектив розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, потреб населення;
- Визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу і поточний період; при цьому виходять із шляхів досягнення поставлених цілей, передбачених економічною політикою, враховуються міжнародні чинники, можливості зростання фінансових ресурсів;
- Здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Єдність трьох основних ланок визначає зміст фінансової політики.
Залежно від тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань фінансова політика поділяється на фінансову стратегію і фінансову тактику.
Фінансова стратегія - довготривалий курс фінансової політики, розрахований на перспективу і передбачає рішення великомасштабних завдань, визначених економічної та соціальної стратегією. У процесі їх розробки прогнозуються основні тенденції розвитку фінансів, формуються концепції їх використання, намічаються принципи організації фінансових відносин. Вибір довгострокових цілей і цільових програм у фінансовій політиці необхідні для концентрації фінансових ресурсів на головних напрямках економічного і соціального розвитку.
Фінансова тактика спрямована на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства шляхом своєчасної зміни способів організації фінансових зв'язків, перегрупування фінансових ресурсів. При відносній стабільності фінансової стратегії фінансова тактика повинна відрізнятися гнучкістю, що зумовлюється рухливістю економічних умов, соціальних факторів та ін
Стратегія і тактика фінансової політики взаємопов'язані. Стратегія створює сприятливі можливості для вирішення тактичних завдань. Тактика, виявляючи вирішальні ділянки і вузлові проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхом своєчасної зміни способів, форм організації фінансових зв'язків, дозволяє в більш стислі терміни з найменшими втратами і витратами вирішувати завдання, намічені фінансовою стратегією.
Фінансова політика, як специфічна галузь людської діяльності, відноситься до категорій надбудови. Між нею та економічним базисом суспільства існує тісний взаємозв'язок. З одного боку, фінансова політика породжується економічними відносинами, суспільство не вільне у виробленні і проведенні політики; остання обумовлена ​​економікою. З іншого боку, виникаючи і розвиваючись на основі економічного базису, фінансова політика має певну самостійність; у неї специфічні закони і логіка розвитку. У силу цього вона робить зворотний вплив на економіку, стан фінансів. Цей вплив може бути різним: в одних випадках за допомогою проведення політичних заходів створюються сприятливі умови для розвитку економіки, в інших - воно гальмується.
Фінансова політика повинна переслідувати мету підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів. Зростання фінансової віддачі - це каталізатор її дієвості. При виробленні фінансової політики слід виходити з конкретних історичних умов. Вони повинні враховувати специфіку кожного етапу розвитку суспільства, особливості як внутрішньої, так і міжнародної обстановки, реальні економічні і фінансові можливості держави.
Важливим вимогою, що пред'являються до фінансової політики, є дотримання комплексного підходу при її виробленні та поведінці, тобто узгодження заходів, що проводяться у всіх ланках фінансової системи, шляхом їх орієнтації на виконання основної, ключового завдання певного етапу розвитку, а також забезпечення тісного взаємозв'язку між складовими частинами економічної політики - фінансової, кредитної, політики в області ціноутворення, заробітної плати.
Фінансова політика покликана сприяти досягненню цілей і виконанню завдань, поставленої економічною політикою. Міністерство фінансів України, на яке покладається розробка фінансової політики, готує кілька її варіантів. Вони піддаються експертній оцінці. Найбільш оптимальний варіант видається в уряд для розгляду і схвалення. Фінансова політика відіграє важливу роль у розвитку продуктивних сил та раціональне їх розміщенні по території країни. Вона сприяє забезпеченню фінансовими ресурсами цільових програм, зосередження коштів на ключових напрямах розвитку економіки, стимулювання зростання ефективності виробництва, підвищенню зацікавленості всіх регіонів у розвитку господарства, використання місцевих сировинних ресурсів, зміцненню та розвитку економічних зв'язків з усіма країнами світу.


 

You have no rights to post comments