Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики

Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики

Для реалізації фінансової політики, успішного її проведення в життя використовується фінансовий механізм. Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин, що застосовуються суспільством з метою забезпечення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку. Фінансовий механізм включає види, форми і методи організації фінансових відносин, способи їх кількісного визначення.
Структура фінансового механізму досить складна. У неї входять різні елементи, відповідні різноманітності фінансових відносин.
Залежно від особливостей окремих підрозділів суспільного господарства і на основі виділення сфер і ланок фінансових відносин фінансовий механізм підрозділяється на фінансовий механізм підприємств і господарських організацій, страховий механізм, а також механізм функціонування державних фінансів.
Кожна сфера і ланка фінансового механізму є складовою частиною єдиного цілого. Вони взаємопов'язані і взаємозалежні. Разом з тим, сфери і ланки функціонують відносно самостійно і відрізняються ступенем складності та розгалуженості окремих елементів.
Поєднання елементів фінансового механізму - форм, видів, методів організації фінансових відносин утворює «конструкцію фінансового механізму», яка приводиться в рух шляхом встановлення кількісних параметрів кожного його елемента, тобто визначення ставок і норм вилучення, обсягу фондів, рівня витрат та ін
Держава, встановлюючи способи організації фінансових відносин, закріплює їх у відповідних актах, видає закони. Так, Верховна Рада України видає закони про податки, щорічно приймає Закон про свій бюджет і т. д. Міністерство фінансів України та територіальні фінансові та податкові органи на основі чинного законодавства і постанов уряду розробляють у межах своєї компетенції інструкції щодо обчислення та справляння платежів, нормативні акти про правила надання коштів фізичним та юридичним особам і т. д.
Введення юридичних норм дозволяє встановити єдині правила організації фінансових зв'язків, захистити економічні інтереси суспільства, колективів підприємств і окремих громадян. Дотримання правових норм забезпечує сувору фінансову дисципліну, дозволяє проводити єдину політику в галузі фінансів. Формуючи фінансовий механізм, держава прагне забезпечити його більш повну відповідність вимогам фінансової політики того чи іншого періоду, що є запорукою повноти реалізації її цілей і завдань. При цьому зберігається постійне прагнення до найбільш повної ув'язці фінансового механізму та його окремих елементів з особистими та колективними інтересами, що є запорукою ефективності фінансового механізму.


 

You have no rights to post comments