Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва – єдиний податок (ЄП)

Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва – єдиний податок (ЄП)
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Спрощена система  оподаткування суб'єктів малого підприємництва – єдиний податок (ЄП)

Мета введення єдиного податку

Причиною введення спрощеної системи оподаткування було:
1) державна політика з питань розвитку і підтримки малого підприємництва;
2) ефективність використання можливостей малого підприємництва в розвитку національної економіки;
3) для спрощення оподаткування.
З цією метою з 1 січня 1999 року Указом Президента України була введена спрощена система оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва  (СМП) – у тому числі єдиний податок.
СМП має право самостійно вибирати спосіб оподаткування доходів: або по єдиному податку, або згідно загального порядку, встановленого для сплати податків іншими  суб`єктами підприємницької діяльності (СПД).
Виключення з кола СПД, які не можуть  бути віднесені до категорій суб`єктів  малого підприємництва:
- довірчі  товариства;
- компанії страхування;
- ломбарди;
- інші фінансово-кредитні і небанківські фінансові установи;
- СПД, що здійснюють свою діяльність у сфері грального бізнесу;
- СДП, що здійснюють обмін валюти;
- СПД, що є виробниками і імпортерами підакцизних товарів (тютюново-алкогольних виробів);
- СПД, у яких  частка статутного капіталу, що належить їм, перевищує 25%.

Платники єдиного податку

До платників єдиного податку належать:
- фізичні особи,  що зареєстровані     в установленому порядку, як СПД;
- юридичні особи – СДП будь-якої організаційно-правової форми і  форми власності, у яких за рік середньо-облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг  виручки від реалізації   продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.;
- фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, і в трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей,  на протязі року  перебуває не більше 10 осіб і обсяг виручки  яких від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) за кожний рік не перевищує 500 тис. грн.

Об'єкти оподаткування

Об'єктом оподаткування для юридичних осіб є  сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору і ПДВ (залежно від рішення платника ЄП про ставки).
Ставки єдиного податку
Існують особливості в нарахуванні і виплаті ЄП для юридичних і фізичних осіб.
1. Ставка ЄП для СПД – юридичних осіб встановлюється у розмірі:
А) 6% обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт), якщо вони виплачують ПДВ;
Б) 10%,  якщо ПДВ не сплачують.
Юридична особа самостійно вибирає одну з цих ставок ЄП.
2. Ставка ЄП для фізичних осіб встановлюється місцевими радами по місцю державної реєстрації СПД в залежності  від  виду діяльності і місця її здійснення,  і не може бути менше 20 грн. і більше 200 грн. за календарний місяць.
У разі, коли фізична особа – СПД, здійснює декілька видів підприємницької діяльності, для яких встановлені різні ставки ЄП, ним отримується одне Свідоцтво і виплачується ЄП, який не повинен перевищувати встановленої максимальної ставки.
3. Якщо платник ЄП – фізична особа, займається підприємницькою діяльністю з використанням найманої праці з участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї,  розмір ЄП сплачується на 50% на кожну залучену особу.

Види податків, від сплати яких звільнені платники ЄП

СПД, який обрав спосіб оподаткування з ЄП звільняється від виплати інших видів податків і зборів (обов'язкових платежів), а саме:
- ПДВ (крім випадку, коли юридична особа обрала  ставку ЄП 6%);
- податку на прибуток підприємства;
- податку на доходи фізичних осіб;
- плата за землю;
- збору на спеціальне використання природних ресурсів;
- плати за патент;
- податку на промисел;
- збори на обов'язкове соціальне страхування;
- внески до Пенсійного фонду України;
- внески до Фонду соціального захисту інвалідів;
- внески  з ОДСС  з безробіття;
- комунального податку;
- збори на оплату дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, послуг.

Податкові періоди

Податкові періоди встановлюються так само, як і для платників ПДВ: залежно від обсягу оподаткування операцій у розмірі 7200 НМДГ – місячний або квартальний період.
Крім того, указом № 746 всім платникам ЄП, у тому числі і тим, які одночасно є платниками ПДВ,  дозволено застосовувати квартальний період надання звітності,  у тому числі і по ПДВ (тобто незалежно від  обсягу 7200 НМДГ для платників ПДВ).
На протязі календарного року дозволяється зміна квартального податкового періоду на місячний з початку будь-якого кварталу поточного року. Зворотні зміни в одному календарному році не дозволяється.
Терміни і порядок сплати податку.
Розподіл сум податку СПД – фізичні особи перераховують суми ЄП на окремий рахунок Державного казначейства  України до 20-го (40-го) дня наступного за звітним (місячний або квартальний податковий період). Він, у свою чергу, наступного дня після надходження коштів перераховує суми ЄП в таких напрямах:
- до місцевого бюджету – 43%;
- до  державного Пенсійного Фонду України – 42%;
-   на обов'язкове соціальне страхування – 15%.
СПД – юридичні особи, щомісячно (щокварталу) перераховують суми ЄП  до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом на окремий рахунок Державного казначейства України. Надходження суми ЄП від цієї групи платників   перераховуються казначействами в таких розмірах:
- до Державного бюджету України – 20%;
- до місцевого бюджету – 23%;
- до  державного Пенсійного Фонду України – 42%;
- на обов'язкове соціальне страхування – 15%.
Бухгалтерський облік та  звітність здійснюється платниками ЄП- юридичними особами за спрощеною процедурою. 
За результатами господарської діяльності за звітний період (квартал) – СМП - юридичні особи надають до органу державної податкової служби на протязі  - 40 календарних днів після закінчення місяця, наступного за звітним періодом розрахунок сплати ЄП, акцизного збору та  ПДВ.
Сума ЄП, що  була сплачена, є остаточною і не  враховується в перерахунок загальної суми  податкових зобов'язань такого платника податку. При цьому доходи, отримані платником ЄП, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за результатами звітного року.
Для переходу до спрощеної системи оподаткування, обліку, звітності СМП, подає письмову заяву до органу Державної податкової служби по місцю державної реєстрації не пізніше, ніж  за місяць до початку наступного календарного року.  за умови сплати всіх встановлених податків і обов'язкових платежів  у поточному році.
Оподаткування дивідендів для платників ЄП
Платники податку мають  такі особливості в  оподаткуванні    дивідендів:
- сплачують авансові платежі з податку на прибуток;
- не сплачують з  їх суми внесків до Пенсійного та інш.  соціальних фондів;
- не сплачують ПДВ, якщо дивіденди видаються в грошовій формі, в інших же випадках – сплачують.


 

You have no rights to post comments