Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Правове регулювання фондового ринку

Правове регулювання фондового ринку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правове регулювання фондового ринку

Загальна характеристика правового регулювання фондового ринку. Вимоги до організаційно-правової форми суб'єктів фондового ринку. Державне регулювання фондового ринку. Саморегулювання фондового ринку.
Ключові слова: реєстратори, міжнародні стандарти, котирування цінних паперів, фондові біржі, суб'єкти фондового ринку, торгівці цінними паперами, торгово - інформаційні системи, депозитарії, реєстратори, зберігачі. Інвестиційні фонди, інвестиційні кампанії, саморегулюючі організації, комерційні банки, емітенти, податкова політика держави, державна комісія з цінних паперів фондового ринку [3, 5, 6, 7, 17].
Система правового регулювання ринку передбачає наявність контролюючих органів ринку, законодавчих і підзаконних актів, етичних правил поведінки на ринку та врахування місцевих традицій і звичаїв.
У сфері діяльності професійних учасників ринку цінних паперів спостерігаються такі недоліки:
— порушення законодавчих вимог до звітності;
— порушуються вимоги до співвідношення портфелю цінних паперів та його ліквідності;
— відсутність інвестиційних декларацій, інформації щодо емісії цінних паперів, пункту, місця, термінів та порядку виплат дивідендів.
Для ефективного функціонування ринку цінних паперів встановлені стандартні вимоги до їх організаційно - правових форм, до засновників і їх статутного фонду, установчих документів та порядку створення ринкових структур. Розглянемо ці форми.
Торгівці цінними паперами є акціонерними товариствами, засновниками яких є фізичні і юридичні особи, їх статутний фонд складає 1000 мінімальних зарплат. Частка одного торгівця у статутному фонді не повинна перевищувати 5%. Статут торгівця цінними паперами товариство отримує після дозволу ДЦПФР. Основні документи товариства є Установчий фонд і статут.
Фондова біржа є акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю, яке не переслідує мету отримання прибутку. Біржу можуть створити не менш ніж 20 засновників. Установчими документами біржі є правовий статус, функції, порядок застосування правил, основи професійної етики, види і порядок сплати за послуги, порядок і режим роботи. Біржа реєструється ДКЦПФБ.
Торгово - інформаційні системи (ТІС) є акціонерними товариствами, об'єднанням торгівців цінними паперами, має статус саморегулюючої організації. Вона отримує дозвіл на торгівлю цінними паперами на позабіржовому ринку, шляхом створення ТІС у формі дочірніх фірм.
Чисельний склад засновників не менше 20 осіб, подає на затвердження у ДЦПФР рину такі документи: умови вступу до ТІС та виходу їз неї, положення про органи управління, перелік прав і обов'язків, положення про компенсацію загальних боргів, положення про посадових осіб, порядок допуску до ТІС.
Депозитарій є відкритим акціонерним товариством, чисельність засновників не менше 10 осіб. Статутний фонд складає не менш ніж 400 тис. дол. США, частка одного учасника не більше 25% статутного фонду. Статус юридичної особи отримує після реєстрації у ДКЦПФР.
Реєстратори є товариствами, засновниками яких є юридичні і фізичні особи окрім органів державної влади і центрів сертифікатних аукціонів. Мінімальний розмір статутного фонду реєстратора складає 1200 мінімальних зарплат. Частка одного учасника не повинна бути більшою 10% статутного фонду. Статус юридичної особи отримує після реєстрації ДКЦПФР.
Інвестиційні фонди мають статус ЗАТ. Засновники є юридичні і фізичні особи, частка майна одного засновника не повинна бути більшою 25%. Статутний фонд не менше 2000 мінімальних зарплат і частка нерухомого майна не більше 25%. Для створення товариства його засновники укладають установчий договір, затверджують статут і реєструють його у ДКЦПФР.
Інвестиційні компанії створюються у формі АТ і ТОВ. Засновки є фізичні і юридичні особи, частка державного майна яких не перевищує 25%. Мінімальний статутний фонд - 50000 мінімальних зарплат.
Комерційні банки їх засновниками є фізичні і юридичні особи. Засновниками не можуть бути державні органи, профспілкові і громадські організації. Статутний фонд банку складає 1 млн. дол. США, частка одного засновника не більше 35%. Банк не має права емітувати цінні папери, якщо частка одного засновника перевищує 5%, а для юридичної особи 10%. Реєстрація здійснюється у відповідності до вимог НБУ.
Емітентами цінних паперів можуть бути державні, місцеві органи влади і юридичні особи усіх форм власності. Статут емітента формується згідно закону України „ Про господарські товариства". Головним документами для реєстрації є установчий договір, Статут, та ін. документи згідно законодавства.
Головним завданням державного регулювання ринку є узгодження інтересів учасників ринку, встановлення обмежень і заборон, і непряме втручання у їх діяльність Регулювання ринку здійснюється трьома гілками влади, законодавчою, виконавчою і судовою. Державою визначається механізм реєстрації цінних паперів, положення про відкритість інформації, порядок реєстрації фондових бірж, положення про корпорації, положення про облік і звітність. Безпосередньо регулює діяльність ринку Державна комісія з цінних паперів фондового ринку (ДКЦПФР).
Важелями непрямого втручання у діяльність ринку є податкова політика, регулювання готівки у обігу, зовнішньоекономічна політика, гарантування державних позик, вихід держави на ринок позикових капіталів.
Фондовий ринок є саморегулюючою організацією. Його саморегулювання здійснюється шляхом затвердження формальних правил і процедур.


 

You have no rights to post comments