Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інфраструктура ринку цінних паперів

Інфраструктура ринку цінних паперів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інфраструктура ринку цінних паперів

Інфраструктура фондового ринку - це комплекс соціальних інститутів, правової й інформаційної бази, що забезпечує реалізацію функцій ринку цінних паперів. Інфраструктурні елементи це:
-    біржі;
-    спеціальні страхові фонди;
-    інформаційні агентства;
-    незалежні реєстратори;
-    депозитарії;
-    трастові інститути;
-    біржові склади;
-    розрахунково-клірингові палати.
1) доведення товарів (цінних паперів) від продавців до покупців;
2)  забезпечення інвестиційної діяльності покупців цінних паперів;
3) забезпечення збереження, обліку і розрахунків за цінні папери.                                                            
Загальна характеристика інфраструктурних елементів ринку цінних паперів.
Фондова біржа - головна ланка ринку цінних паперів - це торгове, професійне, технологічне, організаційне, нормативне ядро ринку цінних паперів. Фондова біржа повинна забезпечити сталість, ліквідність, регулювання ринку, визначення цін, облік ринкової кон'юнктури.
Депозитарій - це юридична особа, створена у формі акціонерного товариства, яка надає послуги зі збереження цінних паперів, а також послуги з обліку прав, що подаються ними. Наявність депозитарію, що обслуговує конкретну фондову біржу, дозволяє прискорити виконання угоди.
В Україні функції депозитарію можуть виконувати винятково юридичні особи, котрі одержали ліцензію Державної комісії з цінних паперів і Фондового ринку на здійснення окремих чи всіх видів депозитарної діяльності.                                                     
•  відповідальне зберігання цінних паперів;    
•  облік прав власності на цінні папери;
• здійснення депозитарних операцій на депо-рахунку;
• здійснення розрахунково-клірингових операцій по угодах з цінними паперами;
•  виконання ролі посередників між емітентом та інвестором.
Станом на 01.10.04 Державною комісією з цінних паперів та Фондового ринку видано 139 ліцензій на здійснення діяльності зберігача цінних паперів. Один депозитарій має ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.
Незалежні реєстратори - це юридичні особи, які одержали ліцензію Державної комісії з цінних паперів і Фондового ринку на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Мінімальний статутний капітал локального реєстратора повинен складати не менше 1250 неоподатковуваних мінімумів. Частка емітента в статутному капіталі має складати не більше 10%.
Діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів визнаються: збір, фіксація, опрацювання, зберігання і надання даних, що складають систему ведення реєстру власників цінних паперів.
Реєстр власників цінних паперів - список зареєстрованих власників із зазначенням кількості, номінальної вартості, категорії приналежних їм іменних цінних паперів; він складається на певну дату і дозволяє ідентифікувати власників. Відповідно до реєстру емітент виплачує дивіденди, розсилає запрошення на збори акціонерів.

Основні функції реєстратора:  
• ведення реєстру власників цінних паперів;      
• збереження інформації про акціонерне товариство (розмір статутного капіталу, кількість, номінальна вартість і категорії випущених акцій);
• збір інформації про власників цінних паперів і номінальних утримувачів;
•  облік руху цінних паперів акціонерного товариства;
• видача свідчень, підтверджуючих права власності акціонерів на приналежні їм цінні папери;
•   сприяння в проведенні загальних зборів акціонерів;
•   участь у підготовці виплати дивідендів.
Ведення реєстру акціонерів може здійснюватися як на паперових носіях, так і у формі електронного запису. У закордонній практиці роль реєстратора виконують депозитарії чи трансфери-агенти.
В Україні станом на 01.10.04 ліцензію на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів мали 372 юридичні особи.
Розрахунково-клірингова організація - це спеціалізована організація банківського типу, яка здійснює розрахункове обслуговування учасників фондового ринку. Зазвичай — це закрите акціонерне товариство, що має ліцензію центрального банку на право обслуговування всіх видів розрахункових операцій на відповідному біржовому ринку. Може обслуговувати одну фондову біржу чи кілька бірж. її головні цілі:
• мінімізація   витрат  з  розрахункового  обслуговування учасників фондового ринку;
•  мінімізація часу розрахунків;
•  мінімізація всіх ризиків, що мають місце при розрахунках.
Функції розрахунково-клірингових організацій:
•  проведення розрахункових операцій;
•  здійснення взаємозаліків чи клірингу;
•  збір, звірення і коректування інформації з угод;
• розробка розкладу розрахунків, тобто встановлення термінів, протягом яких гроші і відповідна їм інформація та документи повинні надійти в розрахунково-клірингову організацію;
• контроль за переміщенням біржових активів, що лежать в основі біржових угод у результаті виконання контрактів;
•   гарантування виконання укладених на біржі контрактів;
•  бухгалтерське і документальне оформлення проведених розрахунків.
Розрахунково-клірингова організація - це комерційна організація, що працює з прибутком. Основні джерела її доходів:
• плата за реєстрацію угод;
• доход від продажу інформації;
• надходження від продажів власних технологій розрахунків, програмного забезпечення і т.д.
Розрахунково-клірингові організації посідають центральне місце в торгівлі похідними цінними паперами.
Станом на 01.10.04 Державною комісією з цінних паперів та Фондового ринку видано одну ліцензію на здійснення розрахунково-клірингової діяльності за угодами щодо цінних паперів.


 

You have no rights to post comments