Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальна характеристика ринку цінних паперів. Структура фондового ринку

Загальна характеристика ринку цінних паперів. Структура фондового ринку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальна характеристика ринку цінних паперів. Структура фондового ринку

Ринок цінних паперів — це механізм, який дозволяє розміщувати цінні папери і укладати угоди між постачальниками і покупцями. Причому це не просто процедура, а механізм, який дозволяє проводити операції швидко і за справедливою ціною. Об'єкти ринку цінних паперів:

Головним об'єктом фондового ринку є цінні папери, специфіка яких вимагає, щоб угоди з ними укладалися через посередників, тому що:
- реквізити цінних паперів можуть бути невідомі покупцям і продавцям, що відкриває широкі можливості для шахрайства, якщо цінні папери переходять безпосередньо від продавця до споживача;
-  торгівля цінними паперами завжди здійснюється за визначеними правилами, які можуть бути невідомі покупцям.
Але ці застереження втрачають сенс з розвитком системи комп'ютерних мереж.
Суб'єкти ринку цінних паперів:  
-   емітенти — організації, що випускають цінні папери в обіг;
-   інвестори - юридичні і фізичні особи, що купують цінні папери;
-  ліцензовані посередники - торговці, що забезпечують зв'язок між емітентами й інвесторами на ринку цінних паперів;
-   організації, які обслуговують ринок цінних паперів - це організації, що виконують всі інші функції на ринку цінних паперів, крім купівлі - продажу: незалежні реєстратори, депозитарії, розрахункові центри і т.ін.
-   державні органи регулювання і контролю.
В якості посередників, тобто суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з випуску і обігу цінних паперів, Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» розглядає:
-   банки;
- акціонерні товариства, капітал яких сформований винятково за рахунок іменних акцій;
-  юридичні особи, для яких операції з цінними паперами є винятковим видом діяльності.
Види діяльності на ринку цінних паперів:
1) емісійна — діяльність з випуску цінних паперів (виготовлення, розміщення);
2) комісійна - це купівля-продаж цінних паперів за рахунок і на ім'я клієнта;
3)  комерційна - це купівля - продаж цінних паперів за власний рахунок і на своє ім'я.
Для здійснення будь-якого виду діяльності з вище наведених потрібна ліцензія Державної комісії з цінних паперів і фондового Ринку.
Ліцензовані торговці - це брокерські контори, інвестиційні фонди і компанії. Останні представляють, насамперед, інтереси дрібних інвесторів і активно включаються у процес залучення інвестицій для підприємств; є посередниками між громадянами, які довірили їм свої гроші, і емітентами акцій. Торговельні фондові компанії є основними власниками державних облігацій.
На ринку цінних паперів станом на 01.10.04 р. ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів мають 1484 професійних учасника ринку, в тому числі 887 ліцензій на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів (торгівля цінними паперами). З урахуванням суміщення певних видів професійної діяльності окремими професійними учасниками ринку цінних паперів їх кількість на 01.10.04 становить 1300 (у тому числі: 139 учасників є торговці-зберігачі, серед яких 42 банки; 32 учасники є торговцями-зберігачами-реєстраторами). Позбавлення ліцензії посередницьких структур ще не означає припинення їхньої діяльності.
Функції ринку цінних паперів
1)перерозподільна; у цій функції ринок цінних паперів здійснює:
-   перерозподіл коштів між галузями і сферами діяльності;
-   переклад заощаджень з непродуктивної в продуктивну форму;
-  фінансування державного бюджету на неінфляційній основі, тобто без випуску в обіг додаткових коштів;
2) страхування цінових і фінансових ризиків (хеджування), що стало можливим завдяки появі класу похідних цінних паперів (зокрема, опціонів і фінансових ф'ючерсів).
Ринок цінних паперів має складну структуру. Він підрозділяється на первинний і вторинний.
Первинний - ринок перших і повторних емісій, на якому здійснюється первісне розміщення цінних паперів серед інвесторів. Головне завдання цього ринку - найбільш повне розкриття інформації для інвесторів, що дозволяє зробити обґрунтований вибір цінних паперів.
Вторинний ринок - механізм купівлі-продажу вже розміщених цінних паперів.
Головне призначення вторинного ринку - забезпечення ліквідності цінних паперів, тобто здатності поглинати значні обсяги цінних паперів за короткий час, при незначному коливанні курсів і низьких витратах на операції.
Вторинний ринок підрозділяється на біржовий і позабіржовий.
Фондова біржа — централізована установа, що організує взаємодії покупців і продавців конкретних цінних паперів. На ній обертаються вже випущені і раніше розміщені цінні папери, що пройшли лістинг — процедуру включення цінних паперів у котирувальний лист для торгівлі на конкретній фондовій біржі.
Позабіржовий ринок являє собою мережу телекомунікацій, яка об'єднує покупців і продавців цінних паперів, у тому числі при первинному розміщенні нових випусків акцій. Позабіржовий ринок є частиною вторинного, де продаються нові публічні випуски, включаючи іноді і зареєстровані на фондовій біржі.


 

You have no rights to post comments