Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вартість капіталу підприємства

Вартість капіталу підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вартість  капіталу  підприємства

Важливим  елементом  оцінки  вартості  підприємства  є  визначення  вартості  капіталу, який  є  в  його  розпорядженні. Це  поняття  характеризує  ціну  залучення  підприємством  фінансових  ресурсів. Інакше, кажучи, це  винагорода, за  яку  капіталодавці  погоджуються  вкладати  кошти  в  дане  підприємство. зГідно  із  сучасними  тенденціями  в  теорії  і  практиці  фінансової  діяльності  вартість  капіталу  підприємства  рекомендується  розрахувати  на  основі  використання  так  званої  моделі  середньозваженої  вартості  капіталу (Weighted  Average  Cost  of  Capial = WACC):
WACC = Kвк  ВК   +   Кпк    ВК     ,      (9.1)
К                      К
Де  Квк – очікувана  ставка  вартості  власного  капіталу; Кпк – очікувана  ставка  вартості  позичкового  капіталу; К – сума  капіталу  підприємства; ВК – сума  власного  капіталу.
Очікувана  ставка  вартості  позичкового капіталу  визначається  на  основі  аналізу  фінансових  відносин  підприємства  з  його  кредиторами  і  включає  всі  витрати, пов’язані  із  залученням  позичкового  капіталу, в  т.ч.  процентні  платежі, дизажіо, різного  роду  збори  тощо. Ця  ставка  може  відповідати  кредитній  ставці, за  якою  підприємство  залучає  кредити. За  наявності  відповідних  розрахункових  даних  ставка  вартості  позичкового  капіталу  може  обчислюватися  за  методом  внутрішньої  норми  прибутковості  (IRR).
На  практиці  при  розрахунку  вартості  залучення  позичкового  капіталу  слід  враховувати  податковий  фактор. Якщо  S – податковий  мультиплікатор, а  проценти  за  користування  позичками  відносяться  на  валові  витрати  підприємства, то  модель  визначення  середньозваженої  вартості  капіталу  можна  уявити  в  такому  вигляді:
WACCs = Квк   ВК    +  (1 – S) Кпк   ПК      ,         (9.2)
К                                 К
Де  ПК – сума  позичкового  капіталу.
Головна  проблемак, з  якою  стикаються  фінансисти  при  застосуванні  моделі  WACC, полягає  у  визначенні  ціни  залучення  власного  капіталу, зокрема  значення  очікуваної  ставки  вартості  власного  капіталу.
В  контексті  оцінки  вартості  підприємства  особливе  значення  показника  середньозваженоїм  вартості  капіталу  (WACC)  полягає  в  тому, що  він  може  використовуватися  як  ставка  дисконтування  для  приведення  майбутніх  доходів  до  теперішньої  вартості.


 

You have no rights to post comments