Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства

Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Необхідність, завдання  і  принципи  експертної  оцінки  вартості  підприємства

Вартість  бізнесу – це  вартість  діючого  підпариємства  або  вартість  100 %  корпоративних  прав  у  діловому  підприємстві.
Організаційне, методичне  та  практичне  забеспечення  проведення  оцінки  вартості  підприємств  здійснюють  особи, що  займаються  професійною  оцінною  діяльністю – оцінювачі  та  суб’єкти  оцінної  діяльності.
Вітчизняним  законодавством  при  оцінці  вартості  майна  та  підприємства  в  цілому  рекомендовано  керуватися  Законом  України  “Про  оцінку  майна, майнових  прав  і  професійну  оціночну  діяльність  в  Україні”, методикою  оцінки  вартості  майна  під  час  приватизації, положеннями  експертної  оцінки, нормативними  актами  Фонду  державного  майна.
У  літературних  джеренлах, нормативних  актах  наводяться  численні  принципи, яких  слід  дотримуватися  при  здійсненні  оцінки  вартості  підприємства. до  основних  з  них  слід  віднести  такі:
-    принцип  заміщення – полягає  в  тому, що  покупець  не  заплатить  за  об’єкт  більше, ніж  існуюча  мінімальна  ціна  за  майно  з  аналогічною  корисністю;
-    принцип  корисності – зводиться  до  того, що  об’єкт  має  вартість  лише  тоді, коли  він  є  корисним  для  потенційного  власника;
-    принцип  очікування – інвестор, плануючи  вкладати  кошти  в  об’єкт  сьогодні, очікує  отримати  грошові  доходи  від  об’єкта  в  майбутньому;
-    принцип  зміни  вартості – говорить  про  те, що  вартість  об’єкта  оцінки  постійно  змінюється  в  результаті  зміни  внутрішнього  стану  та  дії  зовнішніх  факторів;
-    принцип  ефективного  використання – полягає  в  тому, що  з  усіх  можливих  варіантів  експлуатації  об’єкта  обирається  той, що  забеспечує  найефективніше  використання  його  функціональних  характеристик, а  отже, приносить  найбільшу  вартість;
-    принцип  розумної  обережності  оцінок – зводиться  до  того, що  під  час  оцінки  оцінювач  повинен  критично  ставиться  до  всієї  інформації, що  стає  йому  відомою  від  адміністрації  об’єкта  оцінки, і, по  можливості,  перевіряти  цю  інформацію, звертаючись  до  незалежних  джерел;
-    принцип  альтернативності  оцінок – полягає  у  необхідності  використання  різних  метогдів  оцінки  та  порівняння  показників вартості, отриманих  у  результаті  застосування  альтернативних  методів.


 

You have no rights to post comments