Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів

Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вибір найбільш відповідного із прибуткових інвестиційних проектів

Раціонування капіталу – це процес вибору найбільш відповідного з декількох інвестиційних проектів.
Необхідність раціонування обумовлена обмеженням суми засобів, що компанія може інвестувати.
Це обмеження може існувати через внутрішні причини (інвестиційна політика керівництва компанії) чи через зовнішній фактор (неможливості залучення засобів кредиторів).
Різні методи оцінки можуть іноді давати протилежні результати, і переваги того чи іншого проекту не завжди є більш раціональним.
Наприклад, не завжди проект який має велику поточну вартість є більш прибутковим.
Індекс прибутковості – це відношення дисконтованих грошових надходжень до чистих дисконтованих інвестицій.
У нашому прикладі індекс прибутковості проекту
А = 124894 : 120000 = 1,04
В = 19214 : 18000 = 1,07
Як бачимо, проект В є більш прибутковим оскільки забезпечує більшу віддачу від інвестицій.
В умовах обмеження суми, яку можна інвестувати, нерідко виникає потреба у виборі оптимальної комбінації обраних проектів.
Оптимальна комбінація може включати проекти менш привабливі з точки зору ЧТВ, або іншого показника.
Якщо проекти ми будемо вибирати з показників ЧТВ, то сума яка залишиться не вистачить для фінансування проекту Е.
610000 – 120000 – 276000 – 72000 = 142000 грн.
Тому потрібно визначити оптимальну комбінацію проектів в умовах наявних обмежень. Якщо проектів багато, то застосовують лінійне програмування, яке передбачає:
1)    визначення зміни величин;
2)    визначення цільової функції і побудови її рівня;
3)    визначення обмежень.
В нашому прикладі ми можемо застосувати метод “проб та помилок”, це дасть нам можливість визначити, що оптимальною є комбінація проектів А, В и Е.
Первісні інвестиції дорівнюють
120000+276000+208320=604320 грн.
Теперішня вартість
136240+291140+220581=647964 грн.
Індекс прибутковості
647964 : 604320 = 1,07
Наведений приклад показує, що в умовах раціонування капіталу, сумарна ЧТВ інвестиційного портфеля може бути важливішою і прибутковістю, ніж ЧТВ кожного проекту окремо.
Отже, головне питання при оцінці доцільності будь-яких інвестицій полягає у тому, чи виправдають майбутні вигоди сьогоднішні затрати. Інвестиції доцільні лише в тому разі, якщо вони забезпечують дохідність.
Основні методи, що їх використовують при оцінюванні доцільності капіталовкладень, такі:
•    період окупності;
•    чистої теперішньої вартості;
•    внутрішньої норми рентабельності;
•    еквівалентності річних витрат.

При оцінці доцільності інвестування проектів необхідно враховувати ризики, що можуть виникнути при його реалізації.
•    ризик упущеної вигоди;
•    ризик зниження дохідності ;
•    ризик прямих фінансових втрат.

Оцінювання ризиковості доходу є основою прийняття інвестиційних рішень. Ступінь ризику вимірюють двома критеріями:
•    середнє очікування значення;
•    мінливість можливого отримання результатів.

 

You have no rights to post comments